Video o 9. evropskem mladinskem cilju “Prostor in participacija za vse

S 1.7. smo vstopili v dolgo pričakovano obdobje predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Slovenija je kot prednostno nalogo Predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju mladine določila temo devetega evropskega mladinskega cilja  – Prostor in participacija za vse. To področje so opredelili mladi sami, saj je njihovo vključevanje v družbo pomembno za demokracijo.

Mladi potrebujejo varne in kakovostne prostore za izražanje in osebno rast, kjer se lahko svobodo združujejo in izražajo. Pri tem jim morajo biti zagotovljene vse človekove pravice.

9. Evropski mladinski cilj v podciljih opredeljuje pomen participacije mladih na vseh ravneh odločanja, in omogoča, da mladi postanejo aktivni državljani v varnih in odprtih prostorih, kjer so jim zagotovljene človekove pravice in svoboda govora ter pridobivanje neformalnih izkušenj za njihovo samostojno življenje.

Organizatorji Evropske mladinske konference so pripravili video, v katerem so osvetlili pomen mladinske participacije in vključujočih ter odprtih prostorov za mlade.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa