Vklopi se v mednarodno mladinsko delo!

Med 13. in 15.6.2015 je v Poltsami v Estoniji potekal 2. partnerski sestanek projekta strateškega partnerstva Boost your internationality, katerega partnerji so Finska zveza mladinskih centrov, Estonska zveza mladinskih centrov in Mladinska mreža MaMa iz Slovenije.Osnovni cilj projekta je narediti raziskavo, ki bo temelj zagovorništva za odločevalce na področju mednarodnega mladinskega dela in učnikov le tega na mlade. Hkrati pa si želimo dobre prakse partnerjev prenesti na lokalna okolja. Projekt traja od februarja 2015 do februarja 2017. Raziskava bo narejena v drugi polovici leta, oblikovala pa se bo tudi publikacija, kjer bodo zbrane dobre prakse projektov, ki so bili izvedeni v vseh treh državah.

V projektu poleg Mladinske mreže MaMa sodelujejo tudi Mladinski center Zagorje in Mladinski center Celje. Njuna vloga je predvsem izpeljava specifičnih aktivnosti, ki bodo postale model za prenos tudi v ostala lokalna okolja. Mladinski center Celje se tako posebej posveča povezavi mednarodnega mladinskega dela s turizmom, Mladinski center Zagorje pa povezavi formalnega izobraževanja z neformalnim izobraževanjem. Mladinska mreža MaMa je poleg koordinatorstva s strani slovenskih partnerjev odgovorna tudi za izvedbo izobraževanj na temo kvalitete v mednarodnem mladinskem delu naših mladinskih centrov, pomoči pri pripravi razpisov, spodbujanja k večjemu vključevanju različnih akterjev v mednarodno mladinsko delo, predstavljanja različnih možnosti financiranja, hkrati pa preko skupinskega EVS projekta poimenovanega There is a world outside your window promovira mednarodno mobilnost med mladimi.

Strateško partnerstvo ponuja veliko priložnosti za vse mladinske centre, saj s pravim mreženjem in kakovostnimi orodji za oblikovanje projektov lahko še dvignemo raven kakovosti mednarodnega mladinskega dela, hkrati pa tudi spodbudimo tiste, ki do sedaj v tovrstnih aktivnostih še niso sodelovali.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa