Vloga fotografije in socialnih omrežij

V okviru projekta MLADIM smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja kulturnega izražanja, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor mladim glasbenim skupinam. Program je namenjen mladinskim delavcem prostovoljcem in mladim aktivnim iskalcem zaposlitve, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. Namen usposabljanja je omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev, ki na dolgi rok pomeni tudi zvišano aktivno participacijo ter dvig zaposlitvenih možnosti.

V začetku junija smo pričeli z drugim ciklom usposabljanj, ki se osredotočajo na pomen fotografije in socialnih omrežij pri predstavitvi in vidnosti glasbenih skupin. Prvi usposabljanji sta se tako izvedli 7.6.2017 v MC Hiša mladih Ajdovščina in 8.6.2017 v Centru mladih Koper.

Udeleženci usposabljanj so se tekom delavnic spoznali s teoretskimi osnovami, ki so jih uporabili tudi pri reševanju delovnega zvezka. Vsebine, ki so jim bile predstavljene, so vključevale prevzem nalog in odgovornosti znotraj skupine, (kakšne so naloge in dolžnosti znotraj delovanja glasbene skupine, kako jih razdeliti med člane glasbene skupine, glede na posameznikove sposobnosti), pomen fotografije, (kakšen je namen fotografije pri delovanju glasbene skupine), pravilno določanje in izbor fotografij (kaj želimo s fotografijami predstaviti, doseči), pravilno uporabo fotografij za predstavitev glasbene skupine (kje vse bodo fotografije uporabili in kakšen je namen uporabe), vlogo socialnih omrežij in njihovim vplivom na delovanje skupine, (kakšen je osnovni namen formiranja socialnih omrežij) ter uporaba socialnih omrežij (kako pravilno uporabljati socialna omrežja za predstavitev glasbene skupine). Svoje na novo pridobljeno znanje bodo udeleženci preizkusili tudi v praksi, saj so dobili nalogo, da do naslednje delavnice pripravijo in izdelajo fotografijo skupine, ki jo bodo nato uporabljali za potrebe predstavitve skupine.

Jože Habula, izvajalec delavnice: ”Zelo sem vesel, ker je deljenje informacij in izkušenj na področju organizacije delovanja glasbenih skupin prineslo dober rezultat, ki je najbolj viden v delu mladinskega delavca-mentorja. Njegovo delo je boljše, konkretnejše. Mladi, udeleženci usposabljanj, spoznavajo, da je delovanje benda podobno organiziranju in postavljanju vrednot v vsakdanjem življenju. Želja je, da bi z delom nadaljevali in poskušali izboljšati svoje kreativno izražanje.

Patrik, 18 let; “Že prejšnja delavnica mi je bila všeč, ker je dvignila motivacijo v bendu. Tudi vaje smo imeli bolj redne. Marsikaj smo se naučili, kar nas je spodbudilo k dodatnem razmišljanju. Tudi na drugi delavnici sem se dobro počutil, ker je bilo sproščeno vzdušje. Ugotovili smo, da je pomembnost reklamiranja in fotografij velika in moramo tudi v to vložiti veliko truda.”

Kris, 21 let; “Danes smo šli skozi pomembne stvari in detajle, ki jih prej mogoče nismo opazili. Predvsem kakšen je pomen fotografije. Kakšen je njen namen in sporočilo, ki ga bend z njo izraža. Kako to postaviti na FB. Tudi prva delavnica se mi je zdela super, saj smo delili razmišljanja še z drugimi bendi in vsi dobili tudi mnenje strokovnjaka, kar nam je gotovo dvignilo samozavest. Pri sebi smo nato še bolj vedeli, kaj želimo doseči.”

Neja, 21 let; “Zelo zanimive informacije. Veliko uporabnih stvari glede promocije, slik…Izvedeli smo, na kaj je dobro biti pozoren.”

Mark, 19 let; “Pridobili smo kar nekaj informacij glede delovanja benda, kako poslovati in napredovati kot bend. Vesel sem novih pogledov, mnenj in anekdot iz glasbenega posla.”

 

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa