Vloga mladinskega delavca v času begunske krize

Mreža MaMa nastopa kot partnerska organizacija v Erasmus+ projektu, ki poteka na Finskem med 19. in 26.9.2016.

Tematika tečaja usposabljanja: vloga mladinskega delavca v času begunske krize.

Mreža MaMa je preko prijavnih obrazcev izbrala 3 predstavnice, udeleženke: Tino Krautberger, Majo Žunič Fabjančič in Nino Marin.

Pred odhodom na tečaj usposabljanje je Tina Krautberger povedala, da se ji je tema usposabljanja takoj zdela zanimiva, saj je pol leta delala z begunci in migranti na terenu in verjame, da se »z zaprtjem balkanske begunske poti naše delo ne sme končati.« Vlogo mladinskih delavcev vidi prav v nekem veznem členu in sicer kot tiste usposobljene kadre, ki »lahko podprejo razbijanje predsodkov, povežejo kulture z vsemi razlikami in pomagajo pri vzpostavljanju inkluzivnih programov.«

“Na trening sem se prijavila, ker vključuje dve področji, ki sta mi osebno zelo blizu – mladinsko delo in begunsko tematiko. Pričakujem, da bom spoznala ljudi z zanimivimi izkušnjami, da bom lahko reflektirala svoje dosedanje delo v luči novih spoznanj in dobila kakšne uporabne ideje za nadaljnje projekte,” pa je povedala Nina Marin, ki verjame, da ima mladinsko delo velik potencial tako na področju aktivnega vključevanja (mladih) beguncev v različne projekte in s tem omogočanja/lajšanja/krepitve njihove integracije v novo okolje kot tudi na področju ozaveščanja širše družbe ter vzpostavljanja medkulturnega dialoga.

Maja Žunič Fabjančič se je v zadnjem letu v okviru nevladne sfere kot vodja projektov in kot prostovoljka intenzivno vključevala v aktivnosti na lokalni in mednarodni ravni na področju migracij. V lokalno okolje želi prenesti strategije, orodja in primere dobrih praks iz drugih okolij.

“V času velike negotovosti in sprememb lahko mladinski delavci prispevajo k senzibilizaciji mladih o temah, ki so pevezane z migracijami na način, da namesto koflikta in zavračanja iščejo možnosti za vzpostavitev dialoga in iskanja skupnih pozitivnih in vključujočih rešitev ter načinov sobivanja,” je prepričana.

Mreža MaMa se je skupaj s predstavnicami na uspoabljanju odločila, da bo po udeležbi na usposabljanju, pripravila tudi aktivnosti v smeri prenosa novih znanj in vedenj. Udeleženke usposabljanja bodo pripravile delavnico v okviru Kluba MaMa (november 2016); šlo bo torej za prenos zanimivih metodologij na ostale mladinske delavce.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa