Volitve SvM

Na podlagi četrte točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino in v skladu s pozivom Urada Republike Slovenije za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa za izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje tretje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, smo 24.5.2016 razpisali Kandidacijski postopek za član-ico/a Sveta Vlade RS za mladino.

Danes, 10.06.2016, je v naših prostorih, na Mreži MaMa zasedala volilna komisija v sestavi:

Tine Hafner; Ustanova Pohorski bataljon, Želko Pelicon; Ustanova Pohorski bataljon, mag. Maja Hostnik; Mladinska mreža MaMa in David Banović; Mladinska mreža MaMa.

Volilna komisija je odprla in preverila ustreznost vseh prispelih kandidatur (dveh), hkrati pa mladinskim centrom odposlala tudi vabilo v glasovanju.

Objavljamo imena kandidatk, glasovnico, njune življenjepise in motivacijski ter podporni pismi.

1. Nežka Agnes Vodeb

2. Marja Guček

Mladinski centri lahko do torka, 21.06.2016 glasujete za svojo kandidatko tako, da vrnete izpolnjeno glasovnico, skladno z navodili glede oddaje glasovnice. Navodila, glasovnico in ostale podrobnosti najdete v priponkah.

Volilna komisija bo evidentirala vse prejete glasovnice tako, da bo v seznam upravičencev glasovanja (mladinskih centrov) zabeležila, kateri mladinski centri bodo glasovali ter ali bo glasovnica veljavna, kot izhaja iz navodil za glasovanje (pravilno izpolnjena, pravočasno oddana). Na podlagi vseh prejetih veljavnih glasovnic bo komisija ugotovila skupno število volivcev, ki so glasovali. Nato bo preštela, koliko glasov so dobili posamezni kandidati. Za predstavnika mladinskih centrov v Svetu Vlade RS za mladino bo izbran kandidat, ki bo dobil največje število veljavnih glasov.

Volilna komisija se bo znova sestala na javnem srečanju v petek, 24.06.2016, ob 11. uri v prostorih Mladinske mreže MaMa.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa