Volunteer & Go! – Začeli smo s projektom, ki razvija podporo vključujočemu prostovoljstvu

Mreža MaMa se je konec aprila, v sklopu KA 2 Erasmus + projekta – Volunteer & Go!, v Helsinkih sestala s partnerji iz Finske, Portugalske in Cipra na prvem kick off meetingu, kjer smo načrtovali nadaljnje korake pri izvajanju projekta, ki bo mladinskim delavcem ponudil metodologijo in podporo pri izvajanju vključujočega prostovoljstva.

S prostovoljnim delom mladi posamezniki krepijo svoje kompetence, se osebnostno razvijajo in vključujejo v družbo. Mladi in mladi odrasli s težavami v duševnem zdravju ali drugimi težavami in razlogi za izključitev potrebujejo več vodenja in podpore pri omogočanju njihovega procesa prostovoljstva ter krepitve zmogljivosti. Prostovoljstvo daje posamezniku možnost, da konkretno deluje za okolje in si pridobi občutek samostojnosti in samo učinkovitosti. Zato moramo posameznikom zagotoviti možnost udeležbe, kljub njihovim duševnim in drugim socialnim oviram. Mednarodno vključujoče prostovoljstvo za mlade s težavami v duševnem zdravju potrebuje strukture in mreže, da se sodelujoči počuti varen in da se pristop mladinskih delavcev ukorenini kot dojemljiv za duševno zdravje.

Projekt Volunteer & Go! se osredotoča na razvijanje metodologije za mladinske delavce, ki jim bo pomagala pri ustvarjanju, promoviranju in upravljanju priložnosti vključujočega prostovoljstva na lokalni, nacionalni in evropski ravni, s posebnim poudarkom na mladih odraslih, ki uspešno opravljajo prostovoljno delo, kljub težavam v duševnem zdravju, tudi v mednarodnem kontekstu.

V sklopu projekta bosta nastala »Najsodobnejše poročilo o vključujočem prostovoljstvu« in Vodnik za izvajanje vključujočega prostovoljstva, izveden pa bo tudi tečaj usposabljanja mladinskih delavcev na Cipru junija 2023. Vsi materiali bodo v angleščini in slovenščini dostopni na spletni strani projekta in preizkušeni v množičnih dogodkih Vol’Go!.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa