Vprašalnik Evropskega mladinskega portala: “Prostor in participacija za vse”

V okviru posvetovanj v 8. ciklusu EU mladinskega dialoga, ki se osredotoča na mladinske prostore in participacijo mladih, se izvaja vseevropska spletna raziskava, namenjena razumevanju stališč mladih o evropskem mladinskem cilju št. 9: PROSTOR IN PARTICIPACIJA ZA VSE. Posvetovanje nadzira Evropska usmerjevalna skupina EU mladinskega dialoga, katere člani so predstavniki mladinskih svetov, ministrstev na področju mladine, Evropskega mladinskega foruma in Evropske komisije.

Mladi so politično aktivni, angažirani in pogosto v ospredju številnih svetovnih gibanj in mladinskih organizacij. Poskrbeti moramo, da bodo imeli vsi mladi dostop  do sodelovanja v demokraciji skozi grajenje mostov med mladimi in različnimi političnimi institucijami.

Evropski mladinski portal vabi vse mlade, da posredujejo svoje mnenje, kako to storiti, in sicer tako da izpolnijo spletni vprašalnik na tej povezavi najkasneje do 15. junija 2021. Izpolnjevanje bo vzelo največ 8 minut, rezultati vprašalnika pa bodo analizirani v času Predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Mladinske centre vabimo, da povezavo do vprašalnika razširite med mladimi v vaših lokalnih okoljih in tako pomagate pri doseganju čim večjega števila mladih!

Vir in foto: Evropski mladinski portal

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa