Vrste socialnih omrežij

V okviru projekta MLADIM smo v letošnjem letu pričeli z izvajanjem usposabljanj na delavnicah s področja kulturnega izražanja, ki nosijo krovno ime: Mladinski delavec kot mentor in inštruktor mladim glasbenim skupinam. Program je namenjen mladinskim delavcem prostovoljcem in mladim aktivnim iskalcem zaposlitve, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. Namen usposabljanja je omogočiti mladim glasbenim skupinam in posameznikom kreativno izražanje in njihovo predstavitev, ki na dolgi rok pomeni tudi zvišano aktivno participacijo ter dvig zaposlitvenih možnosti.

V Mladinskem centru Litija, v Litiji je prišlo do zamenjave mladinskega delavca-mentorja. Namesto Alena Kraševca je nalogo prevzela Tjaša Vidergar. Tjaša jo je odlično opravila in vse je bilo nared za izvedbo druge delavnice v Mladinskem centru Litija, 22.6.2017, katere sta se udeležili glasbeni skupini Artenigma in Joker Out. Na tokratni delavnici sta se mladi glasbeni skupini seznanili s pravilno razporeditvijo nalog in del v delovanju glasbene skupine, z vrstami in pravilno uporabo fotografij, ter vrstami socialnih omrežij. Skupini sta dobili domačo nalogo; priprava nove fotografije do naslednje delavnice.

Jože Habula, izvajalec delavnice: ”Mladinski center Litija je za svojega mladinskega delavca-mentorja, v začetku izbral Alena Kraševca. Alen si je zelo prizadeval, da bi čim bolje izpeljali zastavljeno usposabljanje. To mu je na prvi delavnici zelo dobro uspelo. Ker pa se je pri svojem delu odločil za spremembo, ga je na njegovem mestu zamenjala Tjaša Vidergar. Zelo se je izkazala in se potrudila, da je bilo vse pripravljeno za izvedbo druge delavnice, katere sta se udeležili glasbeni skupini Artenigma in Joker Out. Zelo me je veselilo, ker sta obe glasbeni skupini pokazali veliko volje in zanimanja. Obe skupini sta postavljali veliko vprašanj glede organizacije dela v glasbenih skupinah in skupaj smo prišli do zelo zanimivih zaključkov. Zanimivost glasbene skupine Artenigma je v tem, da ima med člani dve dekleti, ki imata enako vlogo. Obe sta glavni vokalistki. Ena izmed njiju je povedala, da med seboj težko določita, kakšna bo njuna vloga pri posameznem izvajanju izbranih glasbenih del, zato med njima večkrat pride do nesoglasij. Njun odnos in način komunikacije slabo vpliva na celotno delovanje skupine. Ostali člani se dostikrat umaknejo in prepuščajo reševanje njima, vendar jih tako ravnanje zelo moti. Skupno mnenje je bilo, da bodo s kompromisom in postavitvijo prioritet skupine, pred svojim lastnim, lahko izboljšali odnos med člani svoje glasbene skupine, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihovo glasbeno izražanje in delo. Glasbena skupina Joker Out ima na urniku kar precej nastopov, zato  je člane skupine zelo zanimala predstavitev na socialnih omrežjih. Opaziti je, da imajo med seboj posameznike, ki imajo izredno znanje na področju socialnih omrežij in izrazito sposobnega člana na področju organizacije. Navdušila me je njegova samoinciativnost ter njegove ideje in zamisli. Informacije, ki jih je podal, bodo tudi skupini Artenigma, ki je ravno v fazi ustvarjanja novega materiala, izredno koristile pri njegovi predstavitvi.

Ema (Artenigma); Meni je zelo všeč, da se take delavnice dogajajo in so mladim bendom, ki šele začenjamo, v zelo veliko pomoč. Pokažejo nam celotno sliko, kaj vse bend zajema in nas spodbujajo pri ustvarjanju glasbe.

Matic (Joker Out); Delavnica se mi zdi dobra in poučna, saj je za vsak bend dobro, da posluša predavanje ljudi,ki vedo kaj govorijo, ljudi z izkušnjami. Sigurno pripomore k kvaliteti.

Miha (Artenigma); Všeč mi je, da imamo odkrite pogovore o delovanju benda. Dobro je tudi, ker izvemo za izboljšave na katere sami ne pomislimo.

Bojan (Joker Out); Delavnica je dala dober poudarek osnovnim stvarem, ki kvaliteti predstavitve benda dodaja točke.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa