Vsi smo EU

Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+ in sicer akcijo KU3 – Podpora za reformo politik: Dialog mladih, s projektom Vsi smo EU. Gre za klasičen projekt strukturiranega dialoga (v nadaljevanju: mladinskega dialoga), dialoga med mladimi in odločevalci.

Za Evropsko unijo je leto 2019 posebno leto, ker se bodo v maju, po petih letih ponovno odvijale volitve poslancev v Evropski parlament. Na Mreži MaMa smo se odločili, da bomo svoja znanja in izkušnje s področja dialoga mladih v projektu Vsi smo EU nadgradili in jih uporabili za to, da pritegnemo čim več mladih, da se volitev tudi udeležijo.

V prvi polovici leta želimo preko dogodkov mladim predstaviti prednosti Evropske unije in njenih mehanizmov za spodbujanje izobraževanja, zaposlovanja in ostalih prioritet, ki so v preteklih petih letih zaznamovali ustroj EU. V drugi polovici leta pa si želimo, da mladi na podlagi analize prejšnjega mandata in izvedenih volitev, spoznajo svoje novoizvoljene predstavnike v Evropskem parlamentu in jim predlagajo ukrepe, ki bi v prihodnjem mandatu lahko bili izvedljivi in bi pomagali mladim pri njihovem živjenju in osamosvajanju.

V okviru projekta bomo po volitvah v Evropski parlament izvedli tudi posvetovanja z novoizvoljenimi poslanci v obliki delavnic, z namenom skupnega oblikovanja priporočil in morebitnih politik, ki se dotikajo mladih na nacionalni in EU ravni. Skozi projekt se bomo osredotočili tudi na glavne teme prihajajočega cikla strukturiranega dialoga pri programih predsedovanj Romunije, Finske in Hrvaške.

Projekt bo obsegal sodelovanje ključnih deležnikov v mladinskem sektorju in širše na področju mladinskega dialoga. Sestavljen je iz večih faz:

 1. Formiranje delovne skupine projekta
 2. Uvodna predstavitev projekta
 3. 5 regijskih posvetov
 4. Nacionalna konferenca s kandidati za poslance v Evropskem parlamentu
 5. Dvodnevna zaključna nacionalna konferenca in
 6. Evalvacijsko srečanje (januar 2020)

Ključni cilji projekta so:

 • Pregledati ukrepe in aktivnosti za mlade v iztekajočem mandatu Evropskega parlamenta in Evropske komisije,
 • preko metod mladinskega dela izobraziti mlade in mladinske delavce o pomenu EU in udeležbi na volitvah,
 • preko regijskih posvetov zagotoviti mladim stik in dialog z EU, nacionalnimi in lokalnimi odločevalci,
 • pritegniti mlade k udeležbi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament,
 • predstaviti mladim ključne cilje in ukrepe na področju mladih v okviru t.i. “tria” predsedovanj,
 • zagotoviti mladim, da v drugi fazi projekta in regijskih posvetov predstavijo svoje predloge novoizvoljenim poslancem v Evropski parlament.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa