Youth Creating Solutions for Meaningful Participation

Projektu “Youth creating solutions for meaningful participation” je potekal v sklopu programa Erasmus+, podakcija Capacity building for youth. V sklopu projekta smo izvedli 4 treninge za trenerje, ki so v vseh partnerskih državah: Sloveniji, Finski, Bangladešu in Nepalu.

Projekt je namenjen povečanju usposobljenosti vodij usposabljanj in mladinskih delavcev na področju sodelovanja mladih, demokracije in človekovih pravic, krepitvi mednarodnega sodelovanja in učenja med državami partnericami ter povečanju znanja in spretnosti mladih za aktivno sodelovanje v družbi.

Vsak trening je imel svoje področje in sicer v Sloveniji smo raziskovali metode neformalnega izobraževanja in aktivne participacije mladih, tema Bangladeškega treninga, ki je bil zaradi politične situacije prestavljen v Nepal, so bile človekove pravice, Finska je prevzela promocijo demokracije med mladimi in projekte globalnega razvoja, Nepalska organizacija pa je pripravila trening na temo participacije žensk v družbi. V sklopu projekta so potekali tudi različni diseminacijski dogodki, namenjeni širjenju znanja, pridobljenega na projektih, ki so se odvijali po celotni Sloveniji.

Leto izvajanja projekta: 2015

Vloga v projektu: Partner

Vodja projekta: Maja Drobne

Po zaključku projekta in uspešno izpeljanih treningih za trenerje je nastala tudi zaključna publikacija projekta, ki jo lahko prelistate TUKAJ.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa