Youth Wiki Brunch: medsektorsko povezovanje za mladinske politike

V četrtek, 18. maja 2023, se je odvil prvi letošnji Youth Wiki Brunch. Združil je predstavnike, ki na slovenskih ministrstvih delujejo na področju mladine, z namenom medsektorskega povezovanja, izmenjave idej in predlogov, sodelovanja in načrtovanja mladinskih politik.

Srečanje je z uvodnim pozdravom otvorila mag. Tina Kosi, v. d. direktorice Urada RS za mladino, ki je poudarila, da je sodelovanje ministrstev na Youth Wiki pomembno, saj ima prav vsako ministrstvo specifične naloge in pristojnosti povezane z mladimi, izmenjava znanj in izkušenj pa prispeva k oblikovanju celovitih in usklajenih politik za mlade.

Tina Kosi
Tina Kosi, foto: mlad.si

Youth Wiki je zbranim podrobneje predstavila Mateja Jecl iz Movita, Nacionalne agencije programov Erasmus + Mladina in Evropska solidarnostna enota. Gre za spletni portal, ki ga financira Evropska komisija in ga upravlja Evropski center za razvoj usposabljanja mladih (ERIYCA). Je evropska spletna enciklopedijo nacionalnih mladinskih politik. Predstavlja bazo podatkov o nacionalnih strukturah, javnih politikah in ukrepih, ki podpirajo mlade v evropskih državah. Njegov cilj je prispevati k izboljšanju kakovosti mladinske politike v Evropi ter zagotoviti enostaven dostop do informacij in primerov dobrih praks za mlade, mladinske delavce in druge zainteresirane skupine.

Podatki, ki jih lahko najdemo na portalu Youth Wiki temeljijo na uradnih dokumentih in se vsakoletno posodabljajo, zato so izjemno dragocen vir informacij, posebej za raziskovalne dejavnosti na področju mladinskih politik. V lanskem letu je tako nastalo primerjalno poročilo o vplivu epidemije na duševno zdravje mladih in odzivi oziroma pristopi v posameznih državah, v letošnjem letu pa se pripravlja nov primerjalni dokument s področja »Youth testa«, inštrumenta za preverjanje učinkov mladinskega dela na družbo oz. mladino.

Mateja Jecl
Matej Jecl, foto: mlad.si

Youth Wiki pokriva deset tematskih poglavij:

  1. Mladinska politika in strategije
  2. Mladinsko delo
  3. Izobraževanje in usposabljanje
  4. Zaposlovanje in podjetništvo
  5. Zdravje in dobro počutje
  6. Kreativnost in kultura
  7. Mladi in svet
  8. Socialno vključevanje
  9. Participacija
  10. Prostovoljstvo

V lanskem letu je bilo s pomočjo pristojnih ministrstev posodobljenih sedem tematskih poglavij, ostala pa bodo posodobljena v letošnjem letu. Na tej točki je prisotne predstavnike ministrstev pozvala k sodelovanju pri pripravi podatkov in jih spodbudila, naj oddajo predloge za pripravo primerjalnih dokumentov.

Igor Jesih, iz Urada RS za mladino, je v sklopu dogodka predstavil tudi izvedene aktivnosti v evropskem letu mladih 2022. V Sloveniji smo v letu 2022 zabeležili več kot 180 izvedenih dogodkov, ki so v ospredje postavili mlade in njihov glas ter jih vključili v soustvarjanje njihove prihodnosti. Izpostavil je, da je v letošnjem letu na vrsti razmislek, kako mlade še naprej vključevati in jih ohranjati na dnevnem redu.

Igor Jesih
Igor Jesih, foto: mlad.si

Prav tako je v letošnjem letu v ospredju implementacija Evropske agende o mladinskem delu, ki se v Sloveniji osredotoča na dva glavna cilja, in sicer na spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu ter prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Strateške cilje in akcijski načrt za izvajanje agende v prihodnjih dveh letih je udeležencem predstavil Aleš Susman iz Urada RS za mladino. Vizija za obdobje 2023/32 je, da ima mladinsko delo določene standarde, s katerimi zagotavljamo in dokazujemo pozitivne učinke mladinskega dela ter je priznano in prepoznano v širši javnosti.

Aleš Susman
Aleš Susman, Foto: mlad.si

Za konec je Jerneja Judež iz Nacionalne agencije Movit predstavila še programa Erasmus + Mladina in Evropska solidarnostna enota, mag. Kosi pa se je predstavnikom ministrstev zahvalila za udeležbo in si zaželela dobrega sodelovanja z vsemi deležniki na terenu za povezovanje in trajnostno delovanje na področju mladinske politike v Sloveniji.

Jerneja Judež
Jerneja Judež, foto: mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa