Youth workers academy na študijskem obisku v Sloveniji

Strateško partnerstvo Youth workers academy, ki se izvaja v sklopu programa Erasmus+: Mladi v akciji, se tokrat mudi na študijskem obisku v Sloveniji. Tematike, ki jih projekt vključuje pokrivajo LGBT mlade, mlade iz ruralnih območij ter mlade s posebnimi potrebami. Mladinski delavci in strokovnjaki vključeni v projekt pripravljajo priročnik z vključujočo metodologijo, ki bo namenjen mladinskim delavcem za senzibilizacijo vseh mladih na omenjenih tematikah.

Pogovor na temo LGBT.

Med 18.4. in 22.4 se tako mladinski delavci in strokovnjaki iz Romunije, Hrvaške, Turčije in Slovenije spoznavajo z dobrimi praksami v Sloveniji. Med te smo na Mreži MaMa identificirali ŠKUC, Mladinski center Dravinjske doline, Zvezo podeželske mladine, Celjski mladinski center, ŠMOCL, Zavod Vozim ter iniciativo gluhe in naglušne mladine.

Študijski obisk je namenjen tudi krepitvi partnerstva ter kvalitetni pripravi razvoja priročnika. Le ta bo pripravljen v jesenskih mesecih leta 2017 in na mladinskih delavcih tudi testiran.

 

 

“Biti del tega projekta je privilegij za našo majhno organizacijo. Vse naše aktivnosti potekajo na podeželskih območjih na jugovzhodu Romunije in zaradi majhne kapacitete  smo bolj osredotočeni na praktičnih dejavnosti in imamo manj priložnosti izvedeti  več o dejavnostih in delovnih metodologijah ostalih organizacij. Naša pričakovanja: iskanje novih priložnosti za sodelovanje, spoznati nove metode na različnih ravneh v podeželskih skupnostih v vseh državah projektnih partnerjev in pa  tudi možnost, da delimo svoje izkušnje pri izvajanju norveških konceptov v Romuniji. Raznolikost aktivnosti in predstavitev nam ponuja kompleksne informacije o delovanju nevladnih organizacij, ki delajo z namenom ustvariti zavedanje, razumevanje in aktivno sodelovanje mladih na različnih področjih. Hvala, Mreža MaMa!” Luminita Dinca, Adina Stiftelsen Foundation (CDCD), Turčija

Metelkova.

“Gre za veliko avanturo in plodno sodelovanje z Mrežo MaMa že od lanskega leta. Produktivno sinergijo se občuti med vsemi partnerji in smo srečni, da lahko delamo s tako lojalnimi, usposobljenimi in izkušenimi mladinskimi organizacijami. Kot turški partner, zizkušnjami pri delu z mladimi brez in mladimi s posebnimi potrebami, predvsem gluhimi, smo željni učenja od drugih izkušenj na področju vključevanja, delitve naših dobrih praks na področju gluhih in naglušnih otrok ter prenosa drugih najboljših praks v naše vsakodnevno delo. Doslej smo na vsakem  izmed študijskih obiskov v državah partnericah dobili zelo dober vpogled na razmere mladih in mladinskega dela, zbrali smo res veliko mero informacij. Prav tako smo bili obveščeni o zakonodaji na področju formalnega in neformalnega izobraževanja v vsaki državi. Vse te informacije, nove metodologije se bodo prenesle v naša orodja za mladinske delavce. Veselimo se rezultatov tega projekta in delitve le-teh z ostalimi mladinskimi organizacijami.” Elif Serbest (Turkey Youth Union Association)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa