Youth Workers Academy uspešno zaključili zadnji študijski obisk

V tednu je med 7. in 11. junijem 2017 je Mreža MaMa v sklopu projekta strateškega partnerstva Youth workers academy, uspešno zaključila zadnjega izmed štirih študijskih obiskov. Tokrat se je ekipa 12 mladinskih delavcev – strokovnjakov mudila v Turčiji, v Istanbulu.

Glavni cilj projekta Youth workers Academy, ki je podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji in traja dve leti, je najti ustrezne načine za soočanje in vključevanje depriviligiranih mladih v družbo. Skozi  študijske obiske, ki so bili ena od aktivnosti strateškega partnerstva, smo partnerji iz Romunije, Turčije, Hrvaške in Slovenije spoznavali dobre prakse dela z mladimi z manj priložnostmi. Do novembra 2017 bomo pridobljene izkušnje tekom študijskih obiskov integrirali v kurikulume za delo z LGBT mladino, mladimi iz ruralnih območij, gluho in naglušno mladino in drugimi mladimi s posebnimi potrebami.

Projekt Youth Workers Academy združuje različne akterje iz raznih delov Evrope, ki skupaj razvijamo module in tako imenovano “opremo” za mladinske delavce na področju dela z mladimi z manj priložnostmi. Prenos izkušenj iz štirih različnih okolij in skupno delo projekt dodatno bogati, saj daje mednarodna razsežnost globino in ustvarja možnost različnih pogledov na opredeljene tematike. Družbena inovacija  projekta je tudi  okrepljeno vključevanje tistih mladinskih delavcev, ki delajo z mladino v ruralnih območjih, kar je tudi stična točka vseh štirih partnerjev. Opolnomočenje omenjenih mladinskih delavcev bo pospešilo vključevanje mladih z manj priložnostmi v družbo.

Mreža MaMa je v projekt umestila 2 organizaciji izmed svojih članic, ki bosta svoje izkušnje in znanja prispevali h končnemu rezultatu in sicer ŠKUC ter MCDD.

Spoznavanje praks in metod na področju dela z mladimi z manj priložnostmi v Turčiji

V nedeljo, 11.6.2017, smo v sklopu strateškega partnerstva Youth workers academy uspešno ter predvsem intenzivno zaključili zadnji študijski obisk. Tokrat se je ekipa mladinskih delavcev- strokovnjakov mudila v Turčiji, v Istanbulu.

Študijski obisk se je pričel v sredo z obiskom nevladne organizacije İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, v okviru katere deluje tudi kavarna, ki zaposluje gluho in naglušno mladino. Kavarna je pravzaprav orodje, ki ga uporabljajo za stik z družbo ter senzibilizacijo le te in približevanje kulture gluhih in naglušnih. V četrtek je ekipa študijskega obiska dopoldan namenila razpravi ter pripravi načrtov za izvajanje projekta v prihajajočih mesecih. Dokončno smo začrtali okvir ter izgled našega končnega rezultata – priročnika in se posvetili tudi tehničnim ter logističnim potrebam projekta. V popoldanskem času smo obiskali Turkish Culture Foundation ter Community volunteer Foundation. Obe organizaciji sta predstavili svoje dobre prakse, tako krajše aktivnosti kot tudi celostne programe, ki jih vodijo.  Nedvomno gre izpostaviti dobro prakso NOW. V petek smo dopoldan preživeli z zaposlenimi in prostovoljci na Social policies, Gender identity and sexual orientation studies Association, ki deluje na področju LGBT mladine. Popoldan je bil namenjen vživljanju v kožo gluhe in naglušne mladine. Neverjetna izkušnja je bila izvedena v Turkcell Dialogue Museum. V enourni aktivnosti smo v tišini spoznavali načine komuniciranja, ki jih gluha in naglušna mladina sicer vsakodnevno uporablja. Tudi sobotno jutro smo preživeli podobno, v Turkcell Dialogue Museum smo se podali na »ogled« Istanbula v popolni temi. V obeh izkušnjah smo imeli tudi možnost pogovora, torej z gluho in slepo osebo. Aktivnost je podala precej odgovorov, predvsem smo pridobili ogromno napotkov, ki bodo vključeni v pripravo izobraževalnih modulov. V soboto popoldan smo obiskali še Cimenev, ki večino časa nameni neformalnemu vključevanju ter izobraževanju mladih v revnih predelih Istanbula. Kot primer dobre prakse se je predstavila danes precej slavna hip hop zasedba Tahribad . Metoda vključevanja mladih preko njihovih interesov se je tokrat izkazala kot odlična izbira in očitni so tudi pozitivni rezultati. Študijski obisk se je zaključil v nedeljo z delovnim srečanjem ter evalvacijo.

Laura Krančan, vodja projekta pravi: “Projekt je prešel v fazo vsebinske priprave izobraževalnih modulov. Na podlagi spoznanih dobrih praks ter izkušenj, ki so nam jih dali izvedeni študijski obiski menim, da smo postavili kvalitetne temelje za pripravo priročnikov.”

Do septembra 2017 bodo vključene organizacije ter mladinski delavci pripravljali osnutke metodologij za končni priročnik, med septembrom in decembrom 2017 bo potekalo sodelovanje, povzemanje, prilagajanje, komentiranje ter nadgradnja predlaganih zasnov. Izobraževalni modeli bodo testirani na vsaj 80 mladinskih delavcih v 4 državah med decembrom 2017 in februarjem 2018. Po obdobju testiranja nas čaka vmesna evalvacija ter priprava končne verzije priročnika. V juniju 2018, ko se projekt tudi uradno zaključuje se bo poleg končnega srečanja začela izvajati tudi intenzivna diseminacija rezultatov projekta Youth workers academy.

Pavle Trbovič, mladinski delavec iz organizacije Savez gluhih in nagluhih grada Zagreb, Hrvaška: “Študijski obisk je bil odlična priložnost za spoznavanje široke palete vsebin nevladnih organizacij v Turčiji in hkrati izjemna priložnost ozaveščanja koliko raznolikih metod je aktualnih in delujočih. Vsekakor ni mogoče vseh metod direktno prenesti a nedvomno jih bo precej našlo svoj prostor tudi pri našem delu v prihodnje.”

Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline: “Študijski obisk v Istanbulu je ponudil mreženje z raznolikimi organizacijami ter omogočil vpogled v njihov način dela z različnimi ciljnimi skupinami. Na ta način nam je sedaj omogočeno nadgraditi obstoječe metode dela z različnimi skupinami mladih in prenesti dobre prakse na mednarodno raven.

Do septembra 2017 bomo vključene organizacije ter mladinski delavci pripravljali osnutke metodologij za končni priročnik (kurikuluma za delo z mladimi s posebnimi potrebami in mladimi z manj priložnostmi), med septembrom in decembrom 2017 pa bo potekalo sodelovanje, povzemanje, prilagajanje, komentiranje ter nadgradnja predlaganih zasnov. Izobraževalni modeli bodo testirani na vsaj 80 mladinskih delavcih v 4 državah med decembrom 2017 in februarjem 2018. Po obdobju testiranja nas čaka vmesna evalvacija ter priprava končne verzije priročnika, ki bo mladinskim delavcev ponudil konkreten nabor predlogov za aktivnosti, ki zagotavljajo boljše vključevanje mladih z manj priložnostmi  v aktivno družbo na eni ter bolj kompetentne mladinske delavce na drugi strani. V juniju 2018, ko se projekt tudi uradno zaključuje se bo poleg končnega srečanja začela izvajati tudi intenzivna diseminacija rezultatov projekta Youth workers academy.

Dodana vrednost projekta je poglobljeno sodelovanje Mreže MaMa z različnimi organizacijami na nacionalni ravni, s katerimi pred začetkom izvajanja projekta nismo sodelovali, oziroma nismo poznali programov, ki jih izvajamo. Po enem letu izvajanja projekta Youth workers academy smo tako okrepili tudi nacionalno partnersko mrežo, preko katere se uspešno soočamo z izzivi ter pripravljamo nove skupne zgodbe preko raznih projektov ter drugih sodelovanj. Izpostaviti gre okrepljeno sodelovanje z Zavodom Vozim, organizacijo MOOSVID ter Zvezo podeželske mladine. Povezovanje nedvomno vpliva tudi na dodatno in strokovno podporo, ki jo Mreža MaMa nudi mladinskim centrom, mladinskim delavcem ter mladim, ki se aktivnosti na lokalnih ravneh udeležujejo. Približevanje mladim s posebnimi potrebami (gluha in naglušna mladina, gibalno ovirani mladi), približevanje mladim z manj priložnostmi (mladi iz ruralnih območij) ter intenzivnejše vključevanje omenjenih skupin v aktivnosti mladinskih centrov prinaša večjo vključenost, sodelovanje in povezanost.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa