Mladinska akademija

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti.

V sklopu projekta želimo usposobiti in s priročniki opremiti mladinski delavce, ki so vključeni v delo naših organizacij.Tekom projekta bomo partnerji razvijali module, jih testirali v lastnih okoljih in pripravili široko, da bodo uporabni za vse, ki se ukvarjajo z izobraževanjem mladine. Glavni cilj je najti ustrezne načine za soočanje in vključevanje depriviligiranih mladih v družbo in načine za dvig njihovega potenciala ter posledično opolnomočenje le teh. 

V partnerstvu smo identificirali mladinske delavce-strokovnjake, ki že delajo z mladimi iz omenjenih ciljnih skupinMladinski delavci–strokovnjaki, ki so vključeni v partnerstvo bodo na podlagi teh analiz, študij in opažanj tekom projekta razvijali novo orodje. Prenos izkušenj in skupno delo vidimo kot obogatitev projekta, saj mednarodna razsežnost daje globino ter možnost različnih pogledov na opredeljene tematike. Razvoj modulov bo inventiven ter inovativen hkrati, končno orodje pa bo ponudilo konkreten nabor predlogov za aktivnosti, ki zagotavljajo boljše vključevanje mladih s posebnimi potrebami v aktivno družbo na eni ter bolj kompetentne mladinske delavce na drugi strani.

V partnerstvu obstaja več akterjev, ki delujejo na izbranih temah in ravno mednarodni vidik projekta nudi edinstveno priložnost, da dosežemo širok obseg akterjev iz različnih okolij, ki delajo na istih vprašanj v različnih delih Evrope. Preko projekta bomo nadgradili znanja mladinskih delavcev na področju dela z mladimi z manj priložnostmi, pripravili nove metode mladinskega dela, opolnomočili mladinske delavce za organizacijo usmerjenih aktivnosti, prenesli identificirane prakse med partnerji, vzpostavili medsektorsko sodelovanje z namenom nadgradnje kvalitete dela.

Projekt združuje v skupnost različne akterje iz raznih delov Evrope, ki bodo skupaj razvijali module in tako imenovano »opremo« za mladinske delavce na področju usposabljanja in izobraževanja le področju dela mladih z manj priložnostmi, s poudarkom na treh ciljnih skupinah.

Podpora mladinskemu delu z mladimi z manj priložnostmi je sicer zaznana v analiziranih štirih okoljih, a nek celosten pristop, ki bi nudil oporo in kvaliteto, ne obstaja. Prav tako se na nacionalni ravni ne izvajajo enotna usposabljanja za delo z mladimi z manj priložnostmi in tako v sektorju ta potreba venomer ostaja. V Sloveniji, Romuniji in Turčiji projektni partnerji ne poznajo obstoja takšnih orodij, na Hrvaškem gre za pomanjkljiva orodja. Torej gre pri razvoju orodja za inovativno stvar, saj bomo z oblikovanjem kurikulumov mladinskim delavcem omogočili kvalitetnejši pristop in posledično delali bolje v odnosu do ciljnih skupin, postali bomo bolj učinkoviti in profesionalni.

Druga inovativna zadeva v projektu je okrepljeno vključevanje v projekt tistih mladinskih delavcev, ki delajo z mladino v ruralnih območjih. Tudi to je stična točka vseh štirih partnerjev. Opolnomočenje teh mladinskih delavcev bo pospešilo vključevanje mladih z manj priložnostmi, ki jih je v ruralnih okoljih več kot v urbanih.

V projekt je Mreža MaMa izmed svojih članic umestila 2 organizaciji, ki bosta svoje izkušnje in znanja prispevali h končnemu rezultatu in sicer ŠKUC (www.skuc.org) ter MCDD (www.mcdd.si).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa