Za zdravje mladih 2.0; poziv za trenerje

Ekipa projekta Za zdravje mladih išče 12 trenerjev za izvedbo usposabljanj mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev za izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga mladih.

Skrb za zdravje in dobro počutje otrok in mladih je naložba v prihodnost družbe, zato je splošni cilj projekta zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom, pri otrocih in mladih, specifično pa bo projekt deloval kot celostna obravnava na vseh ključnih področjih zdravega življenjskega sloga.

V okviru projekta se bo izvedlo vsaj 10 usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni. Naloga trenerjev je sodelovati pri pripravi, izvedbi in vrednotenju teh usposabljanj. V prvi fazi bodo izbrani trenerji deležni usposabljanja, kjer se bodo podrobno seznanili s projektom in vsebinami, ki jih bodo posredovali udeležencem usposabljanj. Nato bodo sodelovali pri pripravi usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni. V drugi fazi bodo trenerji ta usposabljanja samostojno izvajali (za vsako usposabljanje je predvidena ekipa štirih trenerjev). Po zaključenem usposabljanju bodo trenerji kot mentorji na voljo izvajalcem programov na lokalni ravni.

Kakšne trenerje iščemo:

 • Izkušnje z izvajanjem različnih aktivnosti za in z mladimi ter z izvedbo usposabljanj mladih.
 • Odlična sposobnost načrtovanja programskih aktivnosti glede na že postavljena izhodišča oz. smernice projektnih aktivnosti.
 • Dobra sposobnost delovanja znotraj tima.
 • Zanimanje za temo projekta: spodbujanje zdravega življenjskega sloga.
 • Zaželene izkušnje in strokovno znanje s področja promocije in preventive zdravja.
 • Vrednote v skladu z namenom projekta.
 • Zavzetost in motiviranost za delo.
 • Odgovornost, zanesljivost, prilagodljivost.
 • Kreativnost in iznajdljivost.

Naše zahteve oziroma pričakovanja:

 • Obvezna udeležba na dveh 20-urnih usposabljanjih trenerjev (marec in april 2018)
 • Prisotnost na vseh srečanjih trenerske ekipe (načrtovanje in vrednotenje usposabljanj)
 • Aktivno sodelovanje pri načrtovanju usposabljanj za izvajalce programov: priprava posameznih sklopov usposabljanj (marec in april 2018)
 • Vodenje in izvajanje vsaj treh 15-urnih usposabljanj za izvajalce programov na lokalni ravni (april 2018-oktober 2019)
 • Priprava poročil o izvedenih usposabljanjih za izvajalce programov na lokalni ravni (november-december 2019)
 • Mentorstvo izvajalcem programov na lokalni ravni (maj 2018-oktober 2019)

Plačilo:

 • Plačilo za en trenerski dan je 150€ bruto (v to ceno so vštete tudi priprave in poročilo). Eno 15-urno usposabljanje obsega dva trenerska dneva.
 • Potni stroški za sestanke s trenerji bodo povrnjeni.
 • Načini plačila: avtorska pogodba, študentsko delo ali račun preko s.p. preko organizacije, ki bo napotila trenerja (Brez izgovora, ZSKSS, ZTS, Mreža MaMa, ŠKIS ali DŠMS)

Prijava:

Zainteresirane trenerje vabimo, da se prijavite do 1. marca 2018, 23.59 s tem da izpolnite spletno prijavo. O izboru boste obveščeni preko kontaktnega telefona ali elektronskega naslova najkasneje do torka, 6. marca 2018.

Dodatne informacije: andrej-martin.vujkovac@noexcuse.si ali 041 438 545 (Andrej)

Poziv za trenerje_Za zdravje mladih_2 0

Opis projekta:

V okviru projekta gradimo na dobrih izkušnjah prve izvedbe projekta in bomo nadgradili strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroki in mladimi, izvedli kakovostna usposabljanja za mladinske delavce (usposobili 150 strokovnih delavcev), vpeljali programe promocije zdravja za otroke in mlade (2500 vključenih) ter kot podporno skupino vključili tudi starše. Za programe bodo pripravljena posebna programska orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in/ali nadaljevanje ter bodo dostopna vsem zainteresiranim na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki bodo vpeljale programe zdravja na vseh ključnih področjih, pa naziv »zdrava organizacija«.

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa