Začenja se MLADIM – pridruži se!

Na Mreži MaMa  okviru projekta MLADIM, začenjamo z vrsto različnih modulov usposabljanj za mlade in mladinske delavce, od komuniciranja, projektnega vodenja, mednarodnega mladinskega dela, evalvacije mladinskega dela do novih pristopov aktivne participacije skozi glasbo. Preko usposabljanj bodo mladi prepoznavali in krepili svoje kompetence za povečevanje svoje zaposljivosti in zaposlenosti.

Ker vemo, da ste mladi dejavni na številnih področjih, si znanja in veščine pridobivate preko različnih udejstvovanj in s temogromno kompetenc, ki se jih pogosto niti ne zavedate. Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami zabeležite svoje  kompetence za povečevanje svoje zaposljivosti in zaposlenosti. Si želite pridobiti nova znanja in kritično nastopiti ter povedati svoje mnenje?

Opogumite se in vložite energijo vase, opolnomočiti svoje sposobnosti pa vam bodo pomagali mladinski delavci in strokovnjaki, ki delujejo znotraj mladinskih centrov v vaši okolici. Z vami bodo na usposabljanjih razvijali in gradili dodatne kompetence – tam bodo z vami in za vas.

Vabimo vas k prijavi na usposabljanja v januarju 2017:

·         Mednarodno mladinsko deloMKC Maribor -13.01.,prijava

·         Projektni menedžment,ŠKUC -16.01., prijavaCenter mladih Koper -18.01.prijavaŠMOCL Laško –21.01., prijava

·         Odnosi z javnostmi in komuniciranjeMC Hiša mladih Ajdovščina – 23.01., prijava

·         Evalvacija mladinskega dela, ŠKUC, MC Idrija, MC Zagorje ob Savi, Center mladih Koper,LokalPatriot, MC Celje, KŠTM Sevnica, ŠKTM Radlje ob Dravi, MC Jesenice prijava (datumi bodo znani naknadno)

Več informacij na nika.zaletelj@mreza-mama.si ali telefonski številki 030 618 628

Se vidimo!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa