Začenjajo se prva usposabljanja Youth workers academy

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti. Projekt je že dodobra zagrizel v drugo polovico, kar pomeni, da začenjamo med mladinske delavce – strokovnjake vključevati tudi drugo zainteresirano javnost, mladinske delavce in mlade.

YWA na študijskem obisku v Turčiji.

Glavni namen partnerstva je bil preučiti dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi (socialno ogrožena mladina, LGBT mladina, gluha in naglušna mladina) ter na podlagi le teh pripraviti nove modele delavnic za zgoraj omenjeno ciljno populacijo kot tudi mladino v širšem pomenu besede.

Mladinski delavci – strokovnjaki, ki so vključeni v partnerstvo so na podlagi analiz, študij in opažanj tekom študijskega obiska razvijali nova orodja. Razvoj modulov, kateremu smo priča od junija 2017 je inventiven ter inovativen hkrati, končno orodje pa upamo, da bo ponudilo konkreten nabor predlogov za aktivnosti, ki zagotavljajo boljše vključevanje mladih s posebnimi potrebami v aktivno družbo na eni ter bolj kompetentne mladinske delavce na drugi strani.

V projekt je Mreža MaMa izmed svojih članic umestila 2 organizaciji, ki bosta svoje izkušnje in znanja prispevali h končnemu rezultatu in sicer ŠKUC ter MCDD. Organizaciji sta svojo fokus namenili LGBTIQ+ mladini ter približevanje te tematike vsem mladim.

Prva, testna usposabljanja se bodo izvajala v novembru in decembru 2017. V Sloveniji se lahko usposabljanja na temo LGBTIQ+ mladih udeležite v četrtek, 23.11.2017.

Do leta 2018 bodo tako nastali priročniki za izvajanje delavnic z mladimi, temelječi na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja. Metode bodo testirane z mladinskimi delavci v vseh vključenih državah, kasneje pa na voljo za uporabo mladinskim delavcem. Preko priprave strokovnih in kvalitetnih priročnikov želimo poleg tega, da mladinskim delavcem ponudimo orodje za kvalitetno delo, predvsem pokazati odločevalcem, da je mladinsko delo pomembna in potrebna funkcija v današnji družbi in jo je kot takšno potrebno podpirati in razvijati na kvalitetni in formalni ravni.

Veselim se prihajajočega usposabljanja, saj gre za implementacijo orodij, ki jih pripravljamo v sklopu projekta YWA. Pomembno je, da skupaj z drugimi mladinskimi delavci testiramo, katere stvari in metode bodo delovale, kje bi še lahko kaj izboljšali ali dodali. Rezultati treninga nam bodo pomagali, da zaključimo naše delo. Na podlagi novega  znanja in predstavitve dobrih praks, ki smo jih pridobili v prvi polovici leta, bomo to znanje spremenili v gradiva, ki nam bodo pomagala okrepiti nas, naše organizacije in predvsem mladinske delavce iz različnih držav.” Tadeja Pirih, ŠKUC , mladinska delavka in trenerka

Trening v Zagrebu bo potekal v torek, 28.11, v prostorih Zveze gluhih in naglušnih, v katerem bomo uporabili metode, ki smo jih razvili v sklopu projekta YWA. Na usposabljanju bo prisotnih 20 gluhih in slušnih udeležencev. Tekom treninga bomo s pomočjo gluhih merili rezultate, ki bodo pokazali ali bodo v prihodnje potrebne še kakšne prilagoditve orodij. Bistven del projekta je povezovanje z drugimi združenji in mladinskimi delavci, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, da lahko preko spoznavanja različnih metod dela, nadaljnje uspešno razvijamo svoja orodja.” Iva Hlavač, Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, mladinska delavka

Na Združenju mladinskih zvez Turčije smo navdušeni nad prihajajočimi treningi, ki jih bodo izvajale vse partnerske države. Veselimo se, da bomo v novembru, z našo ciljno skupino testirali metodologijo in preko odziva udeležencev dobili rezultate, ki nam bodo služili za kasnejšo primerjavo. Zavedamo se, da je v mladinskem sektorju veliko inovativnih tehnik, zato se nam zdi dragoceno, da jih imamo priložnost preizkusiti. Projekt Youth workers academy je za našo organizacijo veliko prispeval k delu z različnim skupinami – ne le mladimi invalidi s katerimi delamo, temveč z vsemi mladimi z manj priložnostmi, tako v smislu izobraževanja, kot vključevanja vseh skupin mladih. Tekom študijskih obiskov smo zbrali več idej in primerov dobrih praks, zadovoljni pa smo tudi z energijo in sinergijo znotraj vključenih partnerskih organizacij.” Elif Serbest, predstavnik Turškega združenja mladinskih zvez, mladinski delavec

Treninga se veselim, da bodo lahko na čim širši krog mladinskih in pedagoških delavcev prenesene dobre prakse s področja informiranja o LGBTIQ skupnosti. Zanima me, kakšen bo odziv vključenih oseb ter ocena o možnostih nadaljnje diseminacije naučenega. Projekt YWA je za našo organizacijo zelo koristen, saj smo se v sklopu njega zmrežili z mnogimi organizacijami znotraj in izven Slovenije, kar nam bo v prihodnje omogočilo nova projektna sodelovanja.” Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, mladinska delavka in trenerka

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa