Začetek novega cikla Mladinskega dialoga EU

Evropska komisija vseskozi podpira mlade preko različnih razpisov, projektov in izobraževanj. Posebno mesto v nizu spodbujanja mladih k aktivni participaciji v demokratičnem življenju na nacionalnih in EU ravni, pa ima zagotovo strukturirani dialog (oziroma po novem Mladinski dialog EU). Za nekatere precej neobičajna besedna zveza, za druge močno orodje za sooblikovanje EU politik in poglobljenega dialoga s predstavniki oblasti na nacionalni in EU ravni. Tudi Mreža MaMa že vrsto let sledi strukturiranemu dialogu in kot članica Nacionalne delovne skupine na področju strukturiranega dialoga mlade aktivno vključuje v dialog s političnimi odločevalci in omogoča, da tudi mladi sooblikujejo različne ukrepe in politične odločitve.

Strukturirani dialog je, ravno tako kot večino EU politik, vezan na cikel TRIA predsedovanj. V novem ciklu strukturiranega dialoga, ki se je pričel z novim letom 2019, bo kot prva Svetu EU predsedovala Romunija, nato Finska in za njo še Hrvaška. Program TRIA predsedovanj sestavljajo vse tri države članice v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in mora biti skladu z generalnimi usmeritvami delovanja EU. Vsaka država članica, ki je del tria, po navadi naslovi eno ključno temo, ki je prioritetna tudi in predvsem za eno ciljnih družbenih skupin – mlade.

Tokratni osemnajstmesečni program Sveta EU na več mestih in v več poglavjih omenja mlade. Že v uvodu program veleva, »da bi se zlasti med mladimi izboljšalo znanje o EU in ozaveščenost o politikah, ki so usmerjene v državljane.« Naslednja spodbuda se znajde v poglavju »Podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest«, ki se nanaša predvsem na »pomoč mladim pri razvijanju znanj in spretnosti, potrebnih za aktivno udeležbo na trgu dela« in zaposlovanju mladih. Posebno mesto v programu ima tudi zelo uspešen centralizirani program Erasmus+.

Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi to, da se je zaključilo obdobje Resolucije o prenovljenem okviru evropskega sodelovanja na področju mladine 2010 – 2018. Svet EU je 30. novembra 2018 sprejel novo resolucijo o EU strategiji za mlade 2019 – 2027, kjer je podrobno zapisano kakšne bodo prioritete v prihodnjem obdobju na področju mladine. V luči pogajanj za nov finančni okvir EU pa seveda upamo in pričakujemo, da bodo mladi še naprej ostali visoko na prioritetni lestvici in se bo to odražalo tudi v (večji) količini dodeljenih sredstev za izobraževanja, mobilnosti in nenazadnje aktivno participacijo mladih.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa