Zajtrk z ministrico – odprtost in enake priložnosti za vse

Ob začetku Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije so na Ministrstvu za izibraževanje, znanost in šport organizirali neformalni zajtrk z ministrico prof. dr. Simono Kustec. Na neformalnem srečanju so predstavili prioritete Predsedovanja Slovenije Svetu EU na področjih znanosti, izobraževanja, mladine in športa.

“Prav ta področja so tista, ki naslavljajo potrebe in želje ljudi, zato je pomembno, da na teh področjih zagotovimo odprtost in enake priložnosti za vse,” je na dogodku poudarila ministrica in ob tem dodala, da bosta prav vključevanje državljanov in koncept informiranja od spodaj navzgor prioriteti v obdobju predsedovanja. Izpostavila je tudi pomembnost digitalizacije in ekološke usmerjenosti na vseh omenjenih področjih.

Horizontalne prednostne naloge predsedovanja bodo zagotavljanje okrevanja in odpornosti v EU tudi v obdobju po pandemiji. V času predsedovanja bo Slovenija skrbela za zagotavljanje Evropskih vrednot in pomembno je, da se v naslednjih desetih letih na vseh tematskih področjih spodbuja razvoj in odprtost.

Na srečanju so se pogovarjali tudi o vizijah za prihodnost na področju izobraževanja in znanosti, pri čemer so poudarili predvsem pomembnost dobrih izobraževalnih procesov, vseživljenjskega izobraževanja, nadgrajevanja že obstoječega znanja in pridobivanja novega.

Na področju znanosti si prizadevajo ustvariti skupen raziskovalni okvir, kjer bodo v ospedju raziskave, inovacije in enaka zastopanost spolov v raziskovanju, na področju športa pa željo spodbujati vseživljenjsko telesno aktivnost državljanov. Poleg aktivnega življenjskega sloga so se na srečanju dotaknili tudi pomembnosti antidopinške politike v profesionalnem športu in Svetovne protidopinške agencije (WADA).

Glavna prioriteta na področju mladine v času Predsedovanja so mladinski državljanski prostori, zato si v sodelovanju z mladimi želijo definirati prostore, v katerih se mladi počutijo varne v vseh formalnih in neformalnih oblikah. V ospredju bo tudi mobilnost evropskih prostovoljcev, program Erasmus+ in Dialog EU o mladih in z mladimi, ki poteka v okviru strategije EU za mlade. Dialog zagotavlja, da se pri oblikovanju mladinske politike EU upoštevajo mnenja, stališča in potrebe mladih in mladinskih organizacij.

Predstavili so tudi ključne dogodke in poudarke pomembnega šestmesečnega projekta, v okviru katerega si želijo uspešno sodelovati z deležniki.
Osrednji dogodek bo Evropska mladinska konferenca, ki bo potekala med 27. in 29. septembrom v Mariboru. Namen konference je oblikovanje predlogov za implementacijo devetega evropskega mladinskega cilja in zagotavljanje prostorov za dialog med odločevalci in mladimi.
1. oktobra se bo sestal tudi svet generalnih direktorjev EU za mladino, ki bo razpravljali o programih financiranja EU in vključevanju mladih v okrevanje po COVID-19, 29. novembra pa bodo obdobje predsedovanja zaokrožili s Svetom za izobraževanje, mladino, kulturo in šport.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa