Zakaj teden mladinskih centrov?

Vsako leto Teden mladinskih centrov nosi svojo temo. Če smo lani praznovali 10 let, smo letos Teden mladinskih centrov poimenovali Za družbene spremembe, v skladu s projektom strukturiranega dialoga, ki temelji na povečanju participacije mladih in s tem dialoga med mladimi in odločevalci

Mladinski centri so institucije, ki nedvomno odgovarjajo na potrebe današnje družbe ter se ažurno odzivajo na izzive s katerimi se mladi srečujejo. Pojem mladinskega centra se tako kot mladi hitro spreminja in posodablja. Če smo pred petnajstimi leti vsi vedeli, da je mladinski center prostor, kjer lahko mladi (takrat tisti med 13 in 25 let) koristno zapravljajo svoj prosti čas in občasno uporabljajo tudi internet, danes temu ni več tako. Internet denimo je danes na voljo večini posameznikov brezplačno ali za zelo nizek znesek kjerkoli in torej le ta ni več potreba, ki bi mlade priklicala v mladinski center. Prav tako se je v tem času spremenil tudi koncept prostega časa. Mladi so se individualizirali, večina se jih ne odziva več na prostočasne dejavnosti, temveč potrebujejo in iščejo dodatne kompetence, ki jim bodo omogočile kasnejšo dobro zaposlitev oziroma jim dala potrebna znanja, da se bolje znajdejo v vsakdanjem življenju. Hkrati so mladi postali tudi »starejši« (uradna definicija pravi, da so mladi tisti v starostnem obdobju med 15 in 29 let, statistike pa kažejo, da so uporabniki storitev stari tudi 35 in več let). In ravno to dejstvo, da v nekem lokalnem okolju mladinski center ni več zgolj prostor namenjen petkovi zabavi, temveč predvsem neformalnemu izobraževanju in morebiti celo prostemu delovnemu mestu med tednom, moramo nujno ter ves čas predstavljati širši javnosti.

Mladinski centri so v primerjavi s formalnimi izobraževalnimi institucijami lažje in v večini bolj prilagodljivi, odzivni na trende ter potrebe mladih. V zadnjih treh letih so nedvomno ogromno prispevali h krepitvi zaposlitvenih kompetenc mladih, saj je ravno to poleg mentorstva, ki ga mladinski delavci mladim nudijo za izvedbo njihovih idej, glavna prioriteta.

Teden mladinskih centrov 2016

V Sloveniji je trenutno stanje takšno, da mladinski center nudi oporo mladim v vsaki tretji občini, v ostalih za to skrbijo druge mladinskim centrom podobne organizacije, ponekod na žalost za možnosti dodatne ponudbe za mlade še niso dobro slišali. V vsakem primeru je promocija mladinskih centrov nujna. Za okolja v katerih so ti že prisotni je nujno, da vsaka generacija mladih dobi informacije o ponudbi oziroma podpori, ki jo lahko v mladinskih centrih ter od mladinskih delavcev lahko pričakujejo. Od mladih, oziroma tistih, ki so pravkar to postali namreč ne moremo pričakovati, da bodo to informacijo že imeli. Današnja kultura informiranja je absolutno preveč obremenjujoča, posamezniki iz plaza informacij težko razločijo uporabne in kakovostne. Za okolja brez mladinskih struktur pa je senzibilizacija odločevalcev še toliko bolj na mestu, saj lahko ravno vzpodbujanje aktivnosti za in z mladimi v lokalnem okolju tisto ključno, da se le ti tudi kasneje odločijo ostati in prispevati k razvoju svoje občine.

Na Mreži MaMa je eden od ključnih stebrov delovanja ravno promocija dela mladinskih centrov. Poleg Tedna mladinskih centrov, ki ga izvajamo v mesecu septembru tudi tekom leta skrbimo za promocijo le teh. Največji poudarek trenutno dajemo promociji mobilne aplikacije Mreža MaMa, ki mladim uporabnikom ponuja informacije o aktivnostih, ki so v mladinskih centrih na voljo v njihovi bližini. Preko sodelovanja pri organizaciji dogodkov strukturiranega dialoga ter aktivne promocije mladinskih centrov na spletnih omrežjih pa se trudimo na dnevni ravni ozaveščati tako mlade, kot vse ostale, o možnostih in bogastvu kompetenc, ki jim jih lahko ladinski centri ponudijo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa