Zaključek Evropske mladinske konference

V Mariboru (Slovenija) se je v četrtek, 30.9.2021, zaključila Evropska mladinska konferenca kot najpomembnejši polletni dogodek tria predsedujočih držav Svetu EU, ki koordinirajo 18-mesečni cikel mladinskega dialoga v okviru predsedovanja na evropski ravni. Glavna organizatorja sta bila Urad RS za mladino in Mladinski Svet Slovenije.

V uvodnem delu zaključka konference se je direktorica Urada RS za mladino mag. Dolores Kores zahvalila vsem udeležencem, ki so na konferenci naredili korak naprej: “Zavedam se, da je do uresničitve predlogov še dolga pot in da nas tudi po obdobju predsedovanja čaka še veliko dela. Želim si, da bi se cilji, oblikovani na konferenci, realizirali.”

Danes je več kot dvesto predstavnikov mladih oblikovalcev politik in strokovnjakov s področja mladine iz vseh držav članic EU nagovoril državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec:

“Evropski mladinski cilji so za nas izjemno pomembni, saj je v enajstih ciljih zapisano, katera področja so pomembna za mlade in na kakšen način naj se jih lotimo. V času našega tria smo posebno pozornost namenili 9. mladinskemu cilju ‘prostor in participacija za vse’.

Za razvoj participacije in prostorov za mlade so poleg priporočil, ki so plod dobrega sodelovanja med mladimi in predstavniki odločevalcev, pomembne tudi vse raziskave, ki so bile izvedene zaradi vašega aktivnega pristopa. S tem dokazujemo, da se tudi na področju participacije mladih oblikujejo politike, ki temeljijo na dokazih.

Tekom konference ste odprli razpravo o prihodnosti Evrope. Za to, da Evropa prosperira, ste ključni mladi, saj boste izmed vseh danes živečih generacij najdlje živeli s posledicami odločitev, ki jih bomo sprejeli. Proces Konference o prihodnosti Evrope je ključen participatorni mehanizem za pridobivanje mnenj vseh državljanov, še posebej pa je pomembno, da se vanj vključite mladi. Zato smo še posebej veseli, da bo leto 2022 leto evropske mladine. 

Po državnem sekretarju Orehovcu je udeležence preko video nagovora pozdravila tudi komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje, mladino in šport Mariya Gabriel, ki je med drugim dejala: “Želimo si Evropo, ki bo poslušala naše potrebe. Spodbujam vas, da uveljavljate svojo pravico do participacije.”

Predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič je ob zaključku konference nekaj besed namenil francoskemu mladinskemu svetu, saj boFrancija kot naslednja članica predsedovala Svetu EU. Izrazil je prepričanje, da bo mladinski dialog dobro voden ter da bodo Francozi kvalitetno nadaljevali delo Slovenije. Ob tem je francoskemu predstavniku predal megafon kot simbol mladinskega dialoga na Evropski ravni in povedal: “Namen je, da se jasno sliši sporočilo povedanih besed ter da jih sliši širše občinstvo, tudi odločevalci.”

V treh dneh so mladi iz vse Evrope razpravljali o zaključkih 8. cikla mladinskega dialoga in o podciljih 9. Evropskega mladinskega cilja – Prostor in participacija za vse, ki opredeljujejo pomen participacije mladih na vseh ravneh odločanja in omogočajo, da mladi postanejo aktivni državljani v varnih in odprtih prostorih, kjer so jim zagotovljene človekove pravice in svoboda govora ter pridobivajo neformalne izkušnje za njihovo samostojno življenje. Osnova za oblikovanje priporočil je bilo poročilo raziskovalcev vseevropske ankete med mladimi ter poročila nacionalnih delovnih skupin mladinskega dialoga.

Prav tako so z odločevalci razpravljali o razvoju in izvajanju politik ter podali svoja priporočila, kako izboljšati položaj mladih. “Vključevanje mladih v politiko in odločanje je zelo pomembno. Brez vključevanja mladih ne moremo naprej. Njihovo mnenje mi je bilo vedno zelo pomembno, zato sem jih tudi v preteklosti vključeval v odločanje in se z njimi pogovarjal. To ni nekaj, kar kot odločevalec lahko narediš, ampak nekaj, kar moraš,” je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v pogovoru z mladimi opozoril na pomembnost vključevanja mladih v odločevanje na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Slovenija v okviru predsedovanja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije na področju mladine zaključuje pomemben del mladinskega dialoga, ki je dialog med mladimi in odločevalci na najvišji ravni. Kot zadnja predsedujoča država v triu in v procesu 18 mesečnega cikla mladinskega dialoga na mednarodni ravni na področju mladine so  oblikovana končna priporočila za odločevalce, ki jih bodo odločevalci morali upoštevati.

Mladi so na konferenci oblikovali štiri glavne predloge. Želijo si več možnosti vplivanja na odločitve, imeti glas in prostor na političnem parketu, poudarili pa so tudi pomembnost enakega dostopa do participacije in vključujočih vizičnih in virtualnih prostorov. “Pomembno je, da so mladi integrirani v odločanje in da pri tem dobijo povratne informacije odločevalcev,” je poudaril predsednik Mladinskega sveta Slovenije Miha Zupančič.

Priporočila mladih bodo ministri in predstavniki držav članic EU, ki pokrivajo področje mladine sprejeli na Svetu ministrov 29. novembra 2021. 

Ne glede na to, da je bila konferenca na daljavo, so imeli mladi tudi prostor za neformalno druženje in povezovanje, sodelovali so lahko v imporvizacijskem gledališču ali prisluhnili koncertu. Obe aktivnosti sta odraz participacije mladih, ki se skozi kulturo in umetnost izražajo in krepijo svoje kompetence.

V petek, 1. oktobra, bo poteklo tudi srečanje generalnih direktorjev držav članic Evropske unije, katerega osrednja tema bo v dopoldanskem delu kako vključiti in podpreti mlade v času okrevanja po epidemiji. V popoldanskem delu bo osrednja tema namenjena duševnemu zdravju mladih. Na srečanju generalnih direktorjev, ki mu predseduje mag. Dolores Kores, direktorica Urada RS za mladino, bodo predstavljeni tudi zaključki 8. cilkla mladinskega dialoga.

 

Vir: mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa