Zaključek projekta MCH turizem

S koncem avgusta se zaključuje projekt »MCH turizem«, ki je potekal med letoma 2012 in 2014. Gre za projekt v okviru javnega razpisa za razvoj socialnega podjetništva, katerega sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Projekt MCH turizem vključuje naslednje mladinske centre s hostli: Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel – Hiša legend, Mladinski hotel Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje, Mladinski hotel Velenje.

Cilji projekta so bili na eni strani usmerjeni k večji prepoznavnosti mladinskih centrov hostlov, na drugi strani pa k vključevanju mladih iz ranljivih ciljnih skupin za delo v mladinskem sektorju. S povečanjem zasedenosti nastanitvenih kapacitet hostlov želimo omogočiti nadaljnji razvoj dejavnosti mladinskega dela v okviru mladinskih centrov in odpiranje novih delovnih mest za mlade.

V okviru projekta je bilo izvedeno tri tedensko usposabljanje za 15 mladih pod 25 let brez zaključene srednješolske izobrazbe. Štirje udeleženci usposabljanja so v okviru projekta dobili možnost zaposlitve, dva izmed udeležencev sta dobila zaposlitev v mladinskih centrih hostlih, medtem ko sta bila dva udeleženca vključena v izvajanje projektnih aktivnosti kot zunanja izvajalca.

Z namenom uspešnejšega prenosa dobrih praks se je 5 članov Mreže MaMa in 5 predstavnikov mladinskih centrov s hostli udeležilo študijskega obiska na Finskem, katerega namen je bil ogled pet od desetih nacionalnih mladinskih centrov, ki so v svoji zasnovi precej podobni mladinskim centrom s hostli v Sloveniji.

V okviru projekta smo razmišljali tudi o primernih večdnevnih produktih za mlade. Pri tem smo upoštevali elemente, ki nas ločijo od klasičnih ponudnikov nastanitev: izkušnja mladinskega dela ter lokalnega doživetja v neturističnih destinacijah. Nastali so trije pilotni tabori: športno-adrenalinski Knapland, glasbeni Reactorock in poklicni tabor Ko bom velik, bom…

Za večjo prepoznavnost na trgu in lažjo komunikacijo s ciljnimi skupinami so tekom projekta nastala tudi skupna komunikacijska orodja. Poleg promocijskega filma Odkrivaj neodkrito sta nastali še promocijska brošura in zloženka, promocijski film projekta samega ter skupna spletna stran Slovenomad.si. Zaključno prireditev, na kateri smo predstavili rezultate projekta, pa smo organizirali v celjskem mladinskem centru.

Z zaključkom projekta aktivnosti skupnega marketinga niso zaključene. Sekcija mladinskih centrov hostlov je še vedno živa in delujoča. Prvi korak pa bo prenos uspešnega pilotnega poklicnega tabora Ko bom velik, bom … v vsa lokalna okolja, kjer delujejo mladinski centri s hostli. V začetku meseca oktobra pa bomo organizirali povratni študijski obisk in v Sloveniji gostili 20 kolegov iz Finske.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa