Zaključek strateškega partnerstva Boost your possibilities

Ekipa Mreže MaMa se je med 27. in 29. marcem 2017 na Finskem udeležila zaključnega evalvacijskega srečanja projekta strateškega partnerstva Boost your possibilities. Evalvacijsko srečanje je potekalo med partnerji iz Estonije, Finske in Slovenije.

Projekt strateškega partnerstva je v zadnjih treh letih skozi projektne aktivnosti kot so; obiski na delovnem mestu in usposabljanja, omogočil pridobivanje novih izkušenj in kompetenc mladinskih delavcev s področja mednarodnega mladinskega dela. Glavni namen projekta je bila izdelava študije vpliva udeležbe mladih na mednarodnih mladinskih aktivnostih in krepitev njihovih kompetenc. Projekt je poleg izobraževalnih aktivnosti za mladinske delavce in priprave strokovne študije ves čas sledil tudi cilju promocije mednarodnih mladinskih aktivnosti med mladimi v vseh treh državah.

Da so mednarodne izkušnje v mladinskem delu za organizacije in posamezne mlade, ki skozi mednarodno mladinsko delo pridobivajo neformalna znanja in  izkušnje za bolj samostojno življenje nepogrešljive se zaveda tudi Mladinska mreža MaMa. Mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa je o sodelovanju v omenjenem projektu povedala: “Mreža MaMa je bila vključena v strateško partnerstvo projekta pod okriljem programa Erasmus+, ki je bil podprt s stani finske nacionalne agencije. V sklopu projekta smo izdelali raziskavo o učinkih mednarodnega mladinskega dela v mladinskih centrih na zaposlovanje mladih. In prav izkušnje v mednarodnem mladinskem delu mlade delajo na trgu dela bolj konkurenčne in jim večajo možnosti za zaposlitev. S tem namenom bomo še naprej spodbujali mednarodno mladinsko delo skozi mednarodne strateške projekte, kamor vključujemo tudi mladinske centre, brez katerih si projektov ne predstavljamo. Dogodek Nuori 2017, katerega smo se udeležili s slovenskimi predstavniki iz mladinskih centrov in odločevalcem, pa za nas predstavlja tudi priložnost za mreženje in spoznavanje novih primerov dobrih praks in mednarodnih partnerjev za prihodnja strateška partnerstva.”

Na povabilo Mreže MaMa se je finske nacionalne konference Nuori 2017, kjer so bili predstavljeni rezultati študije, udeležil tudi Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, ki je izpostavil, da opravljena  študija predstavlja koristno in uporabno raziskovalno delo na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Slapnik pravi: “Aktivno vključevanje in delovanje predstavnikov Mreža MaMa v tovrstne mednarodne projekte umešča Republiko Slovenijo med aktivnejše države v EU na področju spodbujanja razvoja mladinskega dela. Poleg tega omogoča predstavnikom države, da preko tovrstnih mednarodnih projektov spoznavamo aktualne ukrepe in aktivnosti na tem področju in se vanje tudi partnersko vključujemo.

Objava državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade RS, Tadeja Slapnika.

Nežika Pavlič Brečko, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline, udeležbo na konferenci, na kateri je bilo prisotnih več kot 1200 finskih  mladinskih delavcev opisuje kot: “Odlično priložnost za spoznavanje finskih organizacij in njihovega načina delovanja mladinskih struktur. Zagotovo so izjemen primer kvalitetnega mladinskega dela in povezanosti ter organiziranosti iz strani države do teh organizacij. Želim si, da bo nastala študija koristila vsem vključenim državam in da bomo znali našo povezanost ohranjati še v naprej.”

Slovenska delegacija na Finskem.

ŠtudijaStudying the impact of internation youth workv e-obliki.

Sodelovanje na sklepni predstavitvi raziskave v okviru projekta Boost your possibilities je odprl predvsem nova vprašanja, kako do kompleksnih podatkov družbenih in ekonomskih učinkov mladinskega dela. Že vrsto let namreč ugotavljam, da je opis učinkov še vedno subjektivna ocena in interpretacija, ki nima strokovne podlage. Vesela sem, da je to zavedanje postaja prisotno tako pri mednarodnih partnerjih kot tudi pri odločevalcih, pri katerih dobivamo podporo za tovrstne raziskave. Poleg tega je bil projekt usmerjen krepitvi mednarodnih partnerstev in kreiranju novih priložnosti predvsem za dvig kvalitete mladinskega dela in mladinskih delavcev širom Evrope, kot vedno pa je ponujal tudi možnosti za osebno rast in krepitev neprecenljivih prijateljskih vezi.”, Karmen Murn, zunanja sodelavka Mreže MaMa.

Strateškega partnerstva kljub zaključku projekta še ni konec, saj vključene organizacije prepoznavajo sodelovanje tudi v prihodnje, še posebej na področju krepitve strokovne usposobljenosti mladinskih delavcev.

Svoje mnenje o aktivni vključenosti v projekt je z nami delila tudi Nina Beja, koordinatorka projekta iz Mladinskega centra Zagorje ob Savi ”Vključenost v projekt Boost your possibilities je našemu mladinskemu centru prinesel nove in drugačne poglede na mednarodne mladinske mobilnosti ter vlogo mladinskega delavca  v lokalnem in širšem okolju. Dragocene so nam vse izkušnje ter izmenjave dobrih praks in mnenj z ostalimi partnerji in sodelujočimi udeleženci. Raziskava, predstavljena na NUORI2017, je potrdila naše prepričanje, da mednarodne mobilnosti mladim prinašajo izkušnje in kompetence, ki jim bodo koristile tudi naprej na vseh področjih njihovega življenja. Na NUORI2017 sem imela priložnost spoznati mnoge Finske organizacije, ki so na kakršenkoli način povezane z mladimi. Zanimivo je bilo slišati njihove zgodbe ter predstavitve njihovega dela in  sem tako dobila nekaj zamisli za aktivnosti v našem mladinskem centru. Sodelovanje v projektu Boost your possibilities nam je dalo nove priložnosti in željo za še večje vključevanje mladih v mednarodne mobilnosti, katere ponuja Erasmus+.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa