Zaključili drugi študijski obisk – YWA

Mreža MaMa je včeraj uspešno zaključila drugi študijski obisk v sklopu projekta Youth workers academy. Projekt se v obdobju dveh let financira s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji. Tokrat so se projektni partnerji srečali na Hrvaškem, v Zagrebu, kjer nas je gostila hrvaška partnerska organizacija Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba.

V petih dneh so partnerske organizacije obiskane različne organizacije, ki se lokalno ali nacionalno ukvarjajo z eno od tematik, ki jih projekt obravnava (mladi s posebnimi potrebami, LGBT, socialno ogrožena mladina).

Organizacije so udeleženim predstavile svoj način delovanja ter primere dobrih praks. Ti so namreč navdih za pripravo priročnika za senzibilizacijo mladih v posamezni tematiki in bo pripravljen v času trajanja projekta. Laura Krančan, vodja projekta, pravi, da so študijski obiski pomemben del projekta, saj udeleženim mladinskim delavcem ter strokovnjakom prinašajo možnost drugega pogleda na podobne situacije, poleg tega pa jim prinašajo veliko učno izkušnjo. Veseli se še naslednjih dveh študijskih obiskov, prav tako pa je spoznala, da imajo obiskane organizacije precej skupnega in tako se poleg prenosa dobrih praks na študijskih obiskih rojevajo tudi nova partnerstva. Hrvaška partnerska organizacija Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba je za pregled dobrih praks izbrala sledeče organizacije:

Forum for Freedom in Education

 – Croatian Youth Network

ZVONO – Association of Children and Youth with Disabilities

 – Lesbian Group Kontra

 – Croatian Union of Associations of persons with disabilities

Projekt se v naslednjih mesecih aktivno izvaja, partnerske organizacije so pričele s pripravo povzemanja dobrih praks ter pripravo metodologij za usposabljanja mladinskih delavcev. Naslednji študijski obisk bo izveden v mesecu aprilu, v Sloveniji. Udeleženi mladinski delavci so izkušnjo povzeli takole:

5 organizacij in nešteto novih idej, vzpodbuda za nadalnje delo ter razvoj naših aktivnosti. Tako bi lahko na kratko povzeli ravnokar končan študijski obisk. Forum za svobodo v izobraževanju nam je predstavil njihove izobraževalne programe. Obisk je bil zelo koristen iz vidika prenosa konkretnih metod, ki jih pri svojem delu z mladimi uporabljajo. Hrvaška zveza mladih nam je predstavila svoje delo in mislim, da je več vključenih organizacij našlo tam tudi možnosti za nadaljnje sodelovanje. SOIH pa nam je ponudil dober pregled nad situacijo vključevanja ljudi z gibalnimi ovirami v vsakdanje življenje.” (Iva in Marija, Hrvaška)

Učna izkušnja zadnjih dni mi je dala predvsem zagon v smislu, da lahko iz malih in preprostih idej naredimo velik vpliv. Ni namreč vedno potrebno, da ima na razpolago veliko virov, bolj pomembno je, da se zavedamo, da lahko dobre prakse ugodno in z manjšim vložkom prenašamo iz države v v državo, iz organizacije v organizacijo. Pomembno je, da so razne organizacije vidne, slišane in spoštovane. To pa dosegajo preko izvajanja aktivnosti ter dialoga z odločevalci in lokalno/nacionalno skupnostjo. Pomembno je da se tako posamezniki kot organizacije med sabo povezujemo. Menim, da je to ključ do uspeha za uspešno izvajanje družbeno odgovornih projektov.” (Luminita, Romunija)

Projekt se v obdobju dveh let financira s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa