Zaključna ePublikacija Mreže NVO mladinskega dela

V končni e-Publikaciji projekta Mreža NVO mladinskega dela si lahko preberete o aktivnostih projekta v obdobju 2013 – maj 2014. Predstavljamo vam projekt, kaj so njegovi cilji in prioritete ter nekatere izkušnje. Delovali smo tudi na področju zagovorništva in civilnega dialoga, svetovali smo, usposabljali in informirali ter krepili podporno okolje za organizacije in delovanje NVO na lokalni ter nacionalni ravni.

ePublikacijo prelistajte na povezavi http://issuu.com/publishregister?file=p18si4q10217og7dg971088tcib&docId=140711072224-4894aa4894b87d55acd2535fe444420e&workerAddress=ec2-54-237-54-92.compute-1.amazonaws.com&coverWidth=595&coverHeight=841&detectedTitle=Kon%25C4%258Dna+epublikacija+mre%25C5%25BEe+nvo+mladinskega+dela&sessionId=p18si4plii172jqoi1er71u2114q17

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa