Zaključna konferenca Mladi, služba, družba

V četrtek, 26. 8. 2021 je v Eko Hiši BIC Ljubljana potekala zaključna konferenca pod naslovom Mladi, družba, služba, ki so jo organizirale organizacije Sindikat Mladi plusZavod BOBMladinska zveza Brez izgovora in Socialna akademija v sklopu javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, financiranega iz Evropskega socialnega sklada. Na dogodku je bilo predstavljeno delovanje mladinskega sektorja na področju zaposlovanja mladih v preteklih dveh letih, udeleženci pa so skupaj naslavljali izzive mladih in zanje poiskali rešitve.

Na konferenci se je izvajala forumska predstava, ki je nastajala na podlagi metode gledališča zatiranih, organizirane pa so bile tudi fokusne skupine, kjer so udeleženci razpravljali o zaposlovanju mladih.

Pred začetkom forumske predstave so z udeleženci izvedli “polariziranje”, s pomočjo katerega so spodbudili razpravo o težavah in pravicah pri zaposlovanju mladih, kako se ti osamosvajo, vprašali so se, če je potrebna zakonodaja za odpravo diskriminacije pri zaposlovanju med mladimi in ali so mladi pri iskanju zaposlitve premalo ali preveč zahtevni.

S pomočjo “polariziranja” so ugotovili tudi, da večina udeležencev ne dosega povprečne mesečne plače, polovica pa še ni imela redne zaposlitve.

Forumska predstava je omogočila vpogled v realno stanje in dogajanje v razmerju delodajalcev in mladih iskalcev zaposlitve in izpostavila pogoste zahtevne pogoje na delovnem mestu. V njej so nastopili tudi gledalci, katerih namen je bil preoblikovati potek igre in s tem prikazati ustrezno delovno okolje.

V fokusnih skupinah so naslovili izzive mladih pri iskanju zaposlitve in ob tem iskali rešitve in načine, kako in komu jih nasloviti.

Udeleženci so razmišljali o sistemskih rešitvah za izvajanje pomoči v povezavi  s potrebami mladih pri vstopu na trg dela, ob tem pa so naslovili tudi pomembnost razvijanja kompetenc mladih že v času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. “Večina mladih se sploh ne zaveda svojih kompetenc in jih posledično ne zna predstaviti in uporabiti pri iskanju zaposlitve,” je eno izmed težav komentirala ena od udeleženk. V sklopu fokusnih skupin niso razpravljali le o trenutnih izzivih, iskali so tudi konkretne ideje za implementacijo rešitev in navedli pristojne institucije za reševanje izzivov.

“Opažamo, da mladi ne poznavajo svojih pravic na trgu dela, zato je pomembno, da se jih o tem seznani,” so ugotavljali v eni skupini, v drugi pa so izpostavili pomembnost plačanih vajeništev in usposabljanj.

Dogodek se je zaključil s “prebiranjem” živih knjig iz žive knjižnice, s katerimi so obiskovalci lahko razvili razpravo in delili svoje izkušnje, potekala pa je tudi “soba pribega” in koncert skupine Kokosy.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa