Zaključna prireditev projekta »MCH turizem«

V sredo, 18.6.2014 je v Celjskem mladinskem centru potekala zaključna prireditev projekta »MCH turizem«, katerega nosilec je Mladinska mreža MaMa. Gre za projekt v okviru javnega razpisa za razvoj socialnega podjetništva, katerega sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg predstavnikov mladinskih centrov s hostli, mladinskih organizacij in mladih, so se dogodka udeležili tudi ga. Brigita Čokl, državna sekretarka na Uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino ter ga. Polona Samec iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zaključna prireditev je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta MCH turizem, ki se zaključuje avgusta 2014. Projekt MCH turizem je nastal z namenom razvoja ideje vzpostavitve skupnega marketinga za mladinske centre hostle, ki so člani Mreže MaMa.

»Vsak evro, ki ga pustimo v mladinskem centru hostlu, ni zgolj vložek v organizacijo in infrastrukturo. Je vložek v mlade. Je vložek v mladinsko delo, neformalno izobraževanje, mladinske projekte in kreiranje novih delovnih mest za mlade,« je uvodoma izpostavila Mirjana Klinec, vodja projekta. V nadaljevanju je sledila predstavitev rezultatov projekta, ki so jo s plesno točko popestrili plesalci plesne šole SUPERSTAR, Generic Crew. Sledila je debatna čajanka na temo priložnosti za mladinske centre hostle, v okviru katere je mag. Peter Debeljak izpostavil, da so na Uradu za mladino z razvojem mladinsko turistične infrastrukture v obdobju 2008 – 2013 mladinskim centrom želeli omogočiti razvoj dodatne dejavnosti, s katero bodo le-ti lahko krepili svojo primarno dejavnost mladinskega dela in ustvarjali nova delovna mesta. Za nadaljni uspeh pa vidi rešitev predvsem v horizontalnem sodelovanju in povezovanju vseh ključnih ministerstev, ki pokrivajo področje mladinskega dela, zaposlovanja in turizma. Državna sekretarka, ga. Brigita Čokl pa vidi priložnosti za mladinske centre s hostli v povezovanju z zamejci. Dogodek se je zaključil ob prijetnem druženju vseh udeležencev in izmenjavi idej za nadalnje sodelovanje.

Projekt MCH turizem vključuje naslednje hostle: Mladinski hotel Ajdovščina, MC hostel Brežice, MCC Hostel – Hiša legend, Mladinski hotel Krško, Hostel Pekarna, Marenberški mladinski hotel, Mladinski hotel Punkl, Mladinsko prenočišče Šmartno ob Paki, Mladinski center Trbovlje, Mladinski hotel Velenje.

Cilji projekta so na eni strani usmerjeni k večji prepoznavnosti mladinskih centrov hostlov, na drugi strani pa k vključevanju mladih iz ranljivih ciljnih skupin za delo v mladinskem sektorju. S povečanjem zasedenosti nastanitvenih kapacitet hostlov želimo omogočiti nadaljnji razvoj dejavnosti mladinskega dela v okviru mladinskih centrov in odpiranje novih delovnih mest za mlade.

V okviru projekta je bilo izvedeno tri tedensko usposabljanje za 15 mladih pod 25 let brez zaključene srednješolske izobrazbe. Štirje udeleženci usposabljanja so v okviru projekta dobili možnost zaposlitve, dva izmed udeležencev sta dobila zaposlitev v mladinskih centrih hostlih, medtem ko sta bila dva udeleženca vključena v izvajanje projektnih aktivnosti kot zunanja izvajalca.

V okviru projekta smo razmišljali tudi o primernih večdnevnih produktih za mlade. Pri tem smo upoštevali elemente, ki nas ločijo od klasičnih ponudnikov nastanitev: izkušnja mladinskega dela ter lokalnega doživetja v neturističnih destinacijah. Nastali so trije pilotni tabori: športno-adrenalinski Knapland, glasbeni Reactorock in poklicni tabor Ko bom velik, bom…

Za večjo prepoznavnost na trgu in lažjo komunikacijo s ciljnimi skupinami so tekom projekta nastala tudi skupna komunikacijska orodja. Poleg promocijskega filma Odkrivaj neodkrito sta nastali še promocijska brošura in zloženka ter skupna spletna stran Slovenomad.si.

Z zaključkom projekta aktivnosti skupnega marketinga ne bodo zaključene. Prvi korak bo prenos pilotnega poklicnega tabora Ko bom velik, bom v v vsa lokalna okolja, kjer delujejo mladinski centri s hostli.

Spletna stran slovenomad.si.

Promocijski film Odkrivaj neodkrito. https://www.youtube.com/watch?v=pWGT8eaRVz0

Spletna brošura. http://issuu.com/mrezamama/docs/spletna_bro__ura_mladinski_centri_h

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa