Zaključni dogodek “Skok v poletje”

V sodelovanju z Mladinskim centrom Brežice smo v petek, 14. junija 2019, pripravili zaključno srečanje vseh članic Mreže MaMa. Prijetno radi združujemo s koristnim, zato smo petkovo srečanje začinili s predstavitvijo Strategije socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki bo mladinskim delavcem v pomoč pri oblikovanju vključujočih programov mladinskih centrov, in okroglo mizo z odločevalci.

Strategija je eden izmed najpomembnejših rezultatov projekta Erasmus+: MVASocialno vključevanje v mladinskih centrih, ki ga izvajamo skupaj s partnerskimi organizacijami iz Estonije, Latvije in Nemčije. Strateške usmeritve bodo mladinskim centrom in mladinskim delavcem omogočile vpogled v programski razvoj na področju družbenega vključevanja in pokazale kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine mladinskih centrov, ki se nanašajo tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje.

Na dogodku so se nam pridružili tudi gosti tokratne okrogle mize: Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino, Patricia Čular, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj – Občina Brežice in Nevenka Prešlenkova, svetovalka Zagovornika načela enakosti. Skozi pogovor smo se dotaknili mladih, ki imajo zaradi nizke ali nedokončane izobrazbe omejene možnosti na trgu delovne sile, ali odraščajo v težjih družbeno ekonomskih razmerah oziroma se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo specifičnimi ovirami pri integraciji v družbo. Mladinski centri so ravno tej skupini mladih lahko neprecenljiv zaveznik. “Mladim je potrebno v okviru socialnega vključevanja približati dostop do državljanskih pravic, ki jih lahko v grobem razdelimo na civilne, ekonomske in socialne pravice, pod katere spadajo tudi pravica do izobraževanja, stanovanja in zaposlovanja. Pri tem vidim mladinsko delo kot ključni element, ki ga lahko najbolj učinkovito uporabimo pri povezovanju mladih s trgom dela, šolo in družino. Mladinski centri v tem kontekstu nastopajo kot blažilci širših družbenih izzivov in problemov.” je o vlogi mladinskega dela na področju socialnega vključevanja povedal Tin Kampl.

Nekatere občine, med njimi tudi občina Brežice, tovrstne ukrepe že uresničujejo skozi različne aktivnosti, o katerih nam je povedala Patricia Čular: “Odgovornost nas odločevalcev je, da mlade ujamemo v lokalnem okolju in se jim prilagodimo. Socialno vključevanje mladih lahko zagotavljamo na različne načine – od informiranja in povečevanja pismenosti mladih, do zagotavljanja participatornega proračuna za mlade. Pri tem je izjemno pomemben sogovornik občine lokalni mladinski center, ki odigra pomemben del predvsem na področju mladinskega dela z neorganizirano mladino, katere delež se iz leta v leto povečuje. Z namenom večanja kakovosti dela v mladinskih centrih, smo letos kot občina vstopili v pilotni projekt Logbook, ki z beleženjem mladinskega dela vpliva na razvoj bolj kakovostnih mladinskih programov.”

Izzivov na področju integracije mladih v družbo je mnogo in novi se pojavljajo vsak dan, osredotočiti pa se moramo na učinkovite in inovativne pristope vključevanja, saj je kakršnokoli izključevanje kogarkoli nedopustno. Vsi trije sogovorniki so se strinjali s pomenom strateškega načrtovanja na področju socialnega vključevanja v mladinskih centrih. Tin Kampl meni, da je strateško prepoznavanje potreb in izzivov mladih ključnega pomena, pri čemer je pomembno, da se v naslavljanju in odgovarjanju na potrebe mladih povežejo vsi ključni deležniki na nacionalni in lokalni ravni. “Strategija socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki je bila predstavljena, je v tem kontekstu zelo dobra poteza in menim, da bi jo bilo potrebno razširiti tudi na druge resorje.” je še dodal Kampl.

Kljub velikemu pomenu načrtovanja, pa Nevenka Prešlenkova meni, da: “Socialno vključevanje se lahko preplete z vsakodnevnim delom v mladinskih centrih. Pomembno je, da mlade ozaveščate in opolnomočite z informacijami, pri tem pa ste tudi sami zgled. Lahko že s tem, da uporabljate nediskriminatoren jezik, ali vrednote kot so enaka obravnava ali vključevanje dodate v strateške dokumente vaše organizacije in tako aktivno naslovite diskriminacijo določenih skupin mladih.” 

Okroglo mizo smo zaključili z mislijo, da bo mladinsko delo tudi v prihodnosti ostalo ključni instrument za odgovarjanje na izzive socialnega vključevanja mladih, ključni deležniki pa se bodo morali pri tem povezati z namenom bolj učinkovitega strateškega in sistemskega načrtovanja na tem področju. Pomembno bo iskanje sinergij med različnimi sektorji in resorji, saj bomo dobre rezultate lažje dosegali s skupnimi močmi.

Druženje smo zaključili s piknikom na vrtu Mladinskega centra Brežice. V sproščenem vzdušju smo se za dolgo mizo dobrot zabavali, izmenjevali zgodbe in dobre prakse.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa