Zasedal Svet MaMe

Druga redna seja Sveta MaMe, Zavoda Mladinske mreže MaMa, je 11.10 potekala v prostorih ene izmed naših članic, JZ Mladi zmaji.

Prvič sta se jo udeležili tudi na novo izvoljeni članici Sonja Majcen iz Celjskega mladinskega centra in Neža Pavlič iz Mladinskega centra Dravinjske doline. Na dnevnem redu seje so bili pregled polletnega finančnega poslovanja, realizacija LDN in polletna evalvacija dela, ki jo je ekipa med poletjem opravila skupaj s sodelavci.

Naša direktorica, mag. Maja Hostnik je predstavila tudi načrtovane aktivnosti do konca leta in ključne projekte, ki se bližajo. Polletna evalvacija je pokazala, da so projekti dobro načrtovani in vodeni, da je izvedenih veliko zagovorniških akcij, ki se smiselno povezujejo in prepletajo s projekti ter, da poteka redno komuniciranje med članicami in da obstajajo novi pristopi za motivacijo članic in mladih v projektne aktivnosti. Izpostavili so tudi okrepljeno mednarodno mladinsko delo, ki pelje v razvoj mladinskega dela.

Prav tako smo v prvi polovici leta oblikovali sklop usposabljanj in pričeli s sistemom usposabljanj za mladinske delavce iz mladinskih centrih – s tem bomo tudi nadaljevali v še bolj sistematični obliki ter s tem utrjevali mrežo in sektor. “Ker pa vedno sledimo naprej in želimo slediti družbenim spremembam smo se v letošnji prvi polovici leta tudi povezali z zasebnim sektorjem,” je izpostavila naša direktorica direktorica. Skupaj z družbo ZEOS, izvajamo eko dogodke za mlade v mladinskih centrih. Mlad.si, ki je naša stalnica že več let, pa v zadnjem letu in pol tako vsebinsko kot tudi proaktivno sledi trendom mladinskega sektorja in mladih ter beleži dobre oglede in veča število uporabnikov.

“Mrežo MaMa in naše članice do konca leta čaka precej projektnih aktivnosti, ki se nanašajo na aktivno vključevanje mladinskih centrov. Trenutno se bodo pričeli odvijati lokalni posveti strukturiranega dialoga, ki se jih bo do nacionalne konference odvilo kar v 15 mladinskih centrih. Mladi se bodo na njih pripravljali na posvet z odločevalcem, ki bo 16. novembra v Ljubljani. Teme, ki jih tokrat postavljamo v ospredje so podjetništvo, zaposlovanje in vključujoča Evropa. Prav tako smo pričeli tudi z izvajanjem projekta ESS pod sloganom MLADIM, s katerim smo uspešno kandidirali na razpisu ministrstva za izobraževanje znanost in šport pod ukrepom JZM, Spodbujanje aktivnega državljanstva za zaposlovanje mladih,” je še povedala direktorica in dodala, da bomo do konca leta aktivni tudi “na pohodu Junakov zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost!” Do konca leta se bodo odvili še štirje lokalni dogodki za promocijo ukrepov iz sheme Jamstva za mlade.

V letošnjem letu nas čaka tudi drugi Klub MaMa, kjer se bomo srečali z vsemi direktorji iz mladinskih centrov iz Slovenije. Člani sveta Zavoda so izrazili zadovoljstvo nad delom Mreže MaMa in prepričanje v to, da bo Mreža MaMa s sodelovanjem in povezovanjem lahko dosegla še marsikateri cilj. Direktorica je na seji izpostavila pomen projektov, iz programa Erasmus + mladi v akciji, ki organizacijo programsko krepijo ter ustvarjajo priložnosti za vključevanje mladih v projektne aktivnosti. Te so: Mladinska akademija, skupinski EVS, Usposabljanje za mladinske delavce za mednarodno mladinsko delo in Strukturirani dialog Za družbene spremembe.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa