Zasedanje Sveta ministrov za izobraževanje, mladino in šport (EYCS) v Bruslju

Zasedanje Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport bodo pričeli ministri za izobraževanje in mladino v ponedeljek, 29. novembra 2021. Ministri za izobraževanje bodo obravnavali kombinirano učenje in novo resolucijo o izobraževanju odraslih.

Ministri za mladino pa se bodo posvetili državljanskim prostorom in spodbujanju participacije mladih. Že pred zasedanjem Sveta bo potekal neformalni mladinski zajtrk ministrov s predstavniki mladinskih organizacij na temo Evropskega mladinskega dialoga in prihajajočega Evropskega leta mladih 2022. Predsedujoča Sveta, ministrica za izobraževanje, znanost in mladino prof. dr. Simona Kustec je pred zasedanja Sveta izpostavila: »Tradicionalni šolski prostor ostaja temelj, ki ga v predlaganih sklepih o kombiniranem učenju dopolnjujemo in nadgrajujemo z ostalimi šolskimi prostori ter priporočili in ukrepi za okrepitev in posodobitev izobraževalnih sistemov.« V okviru predlagane resolucije o izobraževanju odraslih bodo ministri začrtali delovanje za naslednjih 10 let, z novim strateškim okvirom pa opredelili upravljanje Evropskega izobraževalnega prostora.

Popoldanski del zasedanja Sveta bo namenjen sprejemu ključnih dokumentov za večjo participacijo in vključenost mladih. Delovni načrt Evropske mladinske strategije 2022 – 2024 in sklepi o izvajanju Strategije EU za mlade opredeljujejo načine, priporočila in ukrepe za delovanje mladih. S predlaganimi sklepi o varovanju in ustvarjanju državljanskih prostorov za mlade pa želi slovensko predsedstvo olajšati smiselno participacijo mladih.

Na zasedanjih Sveta bo slovensko predsedstvo predstavilo tudi najnovejše informacije o vplivu pandemije COVID-19 na izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa