2. seja Sveta Vlade RS za mladino

Predstavniki Vlade RS in mladinskega sektorja so se 6. julija srečali na drugi seji Sveta Vlade RS za mladino. Svetu Vlade RS za mladino (SVM) je prvič po izvolitvi predsedovala nova ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Seje se je udeležil tudi predsednik vlade RS, dr. Miro Cerar.
Predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar je poudaril, da so mladi pomemben partner te vlade, zato bodo njihovim potrebam prisluhnili. Izpostavil je velik pomen medgeneracijskega in medresorskega sodelovanja, ki vodita do boljše prihodnosti in mlade pozval k še večji aktivnosti, saj da so njihova izkustva, opažanja in konkretni predlogi, ključni za oblikovanje vladnih politik na področju mladih.
Na seji so člani SVM razpravljali o obširnem seznamu področij. Beseda je tekla o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za mladino, umeščenosti mladih in mladinskega sektorja v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v naslednji finančni perspektivi (t.i. OP), pripravništev, Jamstvu za mlade, stanovanjski problematiki mladih ter o beleženju in priznavanju kompetenc in znanj pridobljenih v neformalnem izobraževanju.
Člani vladnega sveta za mladino so se dogovorili o oblikovanju dveh delovnih skupin, katerih delo bo vsebinsko vezano na spremljanje Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino ter spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Glede stanovanjske problematike so bili jasni, da je Nacionalni stanovanjski program trenutno v javni razpravi. Vse strani so se dogovorile, da se mladi ponovno sestanejo s predstavniki ministrstva ter predloge tudi vsebinsko pregledajo, še preden bo prišlo do oblikovanja novega nacionalnega stanovanjskega programa.
Vsi vpleteni so se pogovarjali tudi o volonterskem pripravništvu, ki ga je Vlada RS decembra lani ukinila. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili nov predlog sistemske ureditve. Predstavniki mladinskega sektorja so izoblikovali stališče, da se pred obravnavanjem vlade (glede novega predloga sistemske ureditve glede volonterskega pripravništva), sestanejo s predstavniki vseh ministrstev, ki pokrivajo področje pripravništva, saj menijo, da je potrebno dokument dopolniti.  Člani SVM so se nato dogovorili, da se bo še ta teden sklical sestanek vseh resorjev z mladimi, kjer bo predstavljena analiza pripravništev, prednostno pa naj bi se do jeseni poiskala tudi rešitev za pripravništva na najbolj kritičnih področjih.
Ob koncu seje so predstavniki mladinskega sektorja izpostavili še regionalne dogodke, s katerimi sami želijo okrepiti pomen in delovanje mladinskega sektorja, saj da v nekaterih lokalnih okoljih delovanje mladih še ni vzpostavljeno. Prepričani so, da bi regijska promocija mladih in mladinskega dela zagotovo pripomogla k še večjemu povezovanju mladih ter k večji družbeni in politični angažiranosti mladih.
Predsednik MSS Tin Kampl je ob seji dejal: “Mladi upamo, da bo Vlada svoje obljube tudi uresničila in da bomo s skupnim delom znotraj SVM-ja uspeli nadoknaditi čas, ki smo ga že zamudili. Na seji smo obravnavali več področij, ki so pomembni za mlade: Jamstvo za mlade, volonterska pripravništva, stanovanjska problematika ter beleženje in priznavanje neformalnega izobraževanja.” Poudaril je, da se je razprava najbolj razvila “pri reševanju problematike volonterskih vprašanj, kjer smo mladi izpostavili razočaranje nad dinamiko vladne strani pri reševanju tega za mlade pomembnega vprašanja. Prav tako smo pokomentirali pripravljeno analizo pripravništev, ki so jo pripravila ministrstva in je pomanjkljiva.” Kot je še dejal Kampl, je bil sklep razprave, “da se še ta teden skliče sestanek z vsemi ministrstvi, kjer se pojavljajo volonterska pripravništva, in predstavniki mladih, kjer bi napravili razpravo o pripravljeni analizi in predlogih reševanja tega vprašanja, ki so jih predlagala ministrstva.”
Mojca Selak, predstavnica mladinskih centrov v SvM pa je o drugi seji Sveta Vlade RS za mladino dejala, da je sicer tokrat potekala bolj konstruktivno od prve, a kot pravi napredek težko pričakuje. Dodala je še: “Kot je izpostavila mladinska stran, kljub letom aktivnosti SVM-ja točke dnevnega reda ostajajo enake in položaj mladih neizboljšan. Tudi izjave premierja o odgovornosti mladih za svojo boljšo prihodnost težko jemljem kot spodbudne. Opažam tudi, da teme, ki se navezujejo na mladinske centre niso izpostavljene, zato predstavnike le-teh pozivam, da podajo predloge tem, ki bi jih obravnavali kot katero od točk dnevnega reda na eni od naslednjih sej.”
Naslednja seja sveta bo septembra 2015.
V naslednjih dneh bomo pozvali predstavnike vseh mladinskih centrov k podajanju predlogov za obravnavo tem na SvM v zvezi z mladinskimi centri. V nadaljevanju se bosta direktorica Mreže MaMa Maja Hostnik in predstavnica  mladinskih centrov Mojco Selak uskladili in delali na tem, da točko mladinskih centrov umestimo na dnevni red naslednje Seje sveta RS za Mladino. 
Foto: spletna stran predsednika Vlade RS

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa