Europe Goes Local: pametno mladinsko delo v Estoniji

Delegacija predstavnikov slovenskih občin, ki so vključene v projekt Europe Goes Local, in nacionalnih struktur na področju mladine (MSS, URSM, Mreža MaMa) se je v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, odpravila na študijski obisk v Estonijo. Namen študijskega obiska, ki je potekal med 17. in 21. junijem 2019, je bilo spoznavanje dobrih praks mladinskega dela v Estoniji, eni izmed držav, ki uspešno odgovarja na potrebe spreminjajočega “online” sveta in mladih. Estonci so namreč digitalizacijo aplicirali tudi na področje mladinskega dela in tako razvili koncept pametnega mladinskega dela. Že leta 2012 so v Nacionalni strategiji za mlade (Youth Field Development Plan 2014–2020) prepoznali potrebo po digitalizaciji mladinskega dela in uporabo tehnologije v mladinskem delu določili kot eno izmed glavnih prioritet razvoja mladinskih politik v prihodnosti.

Po srečanju s predstavnico estonske nacionalne agencije, Salome, ki nas je skupaj s tremi mladinskimi delavkami, spremljala skozi celoten študijski obisk, smo program pričeli z obiskom občine Paide, rojstnim krajem znanega estonskega skladatelja klasične glasbe, Arva Pärta. Sprejela nas je podžupanja, ki nam je z velikim ponosom razkazala mestece, ki se kljub majhnosti ponaša s svojim mladinskim centrom, Paide Avatud Noortekeskus. Kljub temu, da je MC še v fazi dokončnega urejanja prostorov (v te prostore so se preselili spomladi), smo si lahko ogledali velik skate park in druge prostore, ki jih bodo postopoma opremili z občinskimi sredstvi. Popoldne je bil organiziran sestanek s predstavniki lokalnega mladinskega sveta. Med estonskimi in slovenskimi mladinskimi sveti na lokalni ravni sta dve bistveni razliki. Prva je, da so mladi v zakonodaji definirani kot skupina oseb starih med 7 in 26 let. Drugo pomembno razliko pa predstavlja sama struktura lokalnih mladinskih svetov v Estoniji. Ti ne predstavljajo krovne organizacije mladinskih organizacij na lokalni ravni, ampak so njegovi člani mladi posamezniki, ki so izvoljeni na volitvah, na katerih imajo pravico kandidirati in voliti vsi mladi, ki živijo v občini. Predstavili so nam dobre prakse Erasmus+ projektov in njihov tradicionalni »festival mnenj« (ang. opinion festival), ki poteka na osrednjem mestnem trgu in je namenjen dialogu med (mladimi) občani in odločevalci. Sledila je delavnica, ki nam je omogočila celosten vpogled v primerjavo izzivov in priložnosti za mlade v Estoniji in Sloveniji. Izvedeli smo na primer, da se lahko mladi v Estoniji že s 16 leti udeležijo lokalnih volitev (za več informacij o estonski mladinski politiki obiščite spletno enciklopedijo Youthwiki).

Naslednji dan smo najprej obiskali občino Anija. Županja in vodja projektov sta nam predstavili eno izmed dobrih praks digitalnega mladinskega dela, projekt Youtube Factory, ki je združil kar sedem občin. Glede na naraščajoč trend vloganja se je pojavila potreba po profesionalizaciji snemanja in video produkcije, čemur je projekt Youtube Factory tudi prvotno namenjen – usposabljanju bodočih mladih youtuberjev. Velik del sredstev je država namenila nakupu tehnične opreme za video produkcijo – dronov, računalnikov, kamer, v projekt pa so vključeni tudi znani estonski youtuberji in influencerji. Projekt predstavlja enega izmed načinov, kako čas, ki ga mladi preživijo na računalniku, lahko izkoristimo kvalitetno, pri čemer izhajamo iz zavedanja, da digitalne tehnologije niso zgolj nekaj škodljivega, ampak jih velja izkoristiti v pozitivni namen. Ob strokovnem znanju o montaži in video produkciji, mladi skozi neformalno učenje namreč pridobijo tudi pomembne veščine komuniciranja in timskega dela.  V usposabljanja bo vključenih 360 mladih iz vseh 7 občin, ki bodo v prihodnosti delovali kot multiplikatorji projekta. Njihova naloga bo, da na svoje kompetence prenesejo pridobljeno znanje in jim pomagajo pri kvalitetnem preživljanju časa na spletu.

Dobre prakse vključevanja mladih v soodločanje na lokalni ravni so nam predstavili tudi v občini Viimsi. Predstavnica oddelka za izobraževanje in mladinsko delo nam je predstavila občino, ki ima 20.000 prebivalcev in kar 3 lokalne mladinske centre. Pomemben del njihovega delovanja je tesno sodelovanje z lokalnim mladinskim svetom in mladinskimi centri. Predstavil se nam je tudi lokalni mladinski svet, ki ga sestavlja 13 članov in predvsem deluje na področju strukturiranega dialoga (po sprejetju EU strategije za mlade 2019 – 2027 preimenovanega v mladinski dialog) preko povezovanja z občino.

V popoldanskem delu programa smo imeli priložnost v okviru treninga Democracy Reloaded prisluhniti predstavitvi na temo pametnega mladinskega dela (ang. smart youth work), ki ga je pripravila gostja iz estonskega centra za mladinsko delo – Estonian Youth Work Centre. Pametno mladinsko delo ne pomeni zgolj uvedbe digitalnih orodij v mladinsko delo, temveč zahteva tudi kompetence mladinskih delavcev za njihovo implementacijo in delo s tovrstnimi metodami. Prav tako smo izvedeli, da predsodek, da naj bi digitalno mladinsko delo potekalo izključno on-line, ni resničen. Veliko digitalnih metod namreč še vedno predvideva fizično prisotnost tako mladinskih delavcev kot tudi mladih. Spoznali smo nekaj digitalnih orodij in aktivnosti, ki jih uporabljajo pri svojem delu – eden izmed njih je tudi sistem Logbook, ki ga letos pilotno implementiramo v treh slovenskih občinah. V nadaljevanju se nam je predstavil še nacionalni mladinski svet, ki s svojim delovanjem pomembno prispeva k zagovarjanju interesov mladine v Estoniji. Prav tako aktivno sodelujejo z lokalnimi mladinskimi sveti in jim pomagajo pri njihovem vzpostavljanju in delovanju. Od 79 občin jih ima kar 50 lokalne mladinske svete. V razpravi o participaciji mladih v Estoniji je bilo izpostavljeno tudi, da e-volitve dejansko niso pripomogle k temu, da bi se participacija mladih na volitvah bistveno zvišala. Sprememba udeležbe pred in po uvedbi možnosti elektronske oddaje glasu na volitvah pri mladih je bila 5 odstotna.

Zadnji dan študijskega obiska smo pametno mladinsko delo spoznavali v praksi. Obiskali smo namreč dva mladinska centra in knjižnico, kjer so nam predstavili praktične vidike uporabe digitalnih orodij v mladinskem delu. V prvem mladinskem centru, Põhja-Tallinna, se nam je v spomin vtisnila aktivnost, v okviru katere so mladim skozi VR očala predstavljali različne poklice. Prav tako organizirajo številne tečaje, znotraj katerih mladi pridobivajo digitalne kompetence, ki so na trgu dela sodobnega sveta postale že skoraj zahteva. Pri tem so tudi računalniške igrice uporabljene kot metoda pridobivanja kompetenc timskega dela, sprejemanja odločitev in komuniciranja. Podobno se pametnega mladinskega dela lotevajo v drugem mladinskem centru v Tallinnu, Haabersti. Naša zadnja postaja študijskega obiska je bila knjižnica Kännukuke, ki vsem njenim članom omogoča uporabo foto studia, udeležbo na delavnicah robotike, 3-D modeliranja in učenja programskih jezikov.

S študijskega obiska smo odšli polni novih znanj o pametnem mladinskem delu. Udeleženci študijskega obiska smo se med seboj povezali in spletli vezi za nadaljnje sodelovanje. Estonijo si bomo zapomnili po e-volitvah in digitalnih praksah mladinskega dela, ki bi jih veljalo postopoma uvesti tudi v slovenski mladinski prostor, ter kratkih in svetlih nočeh.

Študijski obisk v Estoniji je potekal v okviru projekta Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. Organiziran je bil okviru aktivnosti mednarodnega sodelovanja programa Erasmus+: Mladi v akciji ob podpori Nacionalni agenciji za mobilnost in programe EU, estonske Nacionalne agencija programa Erasmus+ Mladi v akciji in Zavoda MOVIT, slovenske Nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa