I. Klub MaMa v 2020 s 3. Skokom v poletje

Ekipa Mreže MaMa je aktivno zakorakala v poletje in v Celjskem mladinskem centru za članice Mreže MaMa pripravila I. Klub MaMa v letu 2020 s 3. Skokom v poletje, ki je potekal 30. junija in 1. julija. Epidemija koronavirusa nam je preprečila izvedbo dogodkov v preteklih mesecih, zato smo se tokrat po dolgem času v živo srečali z našimi članicami.

Udeležence je uvodoma nagovorila direktorica Celjskega mladinskega centra, Sonja Majcen: “Veseli me, da vidim znane obraze in da obstaja konstanta tudi v mladinskem delu. Želim vam čim bolj produktiven dan, poln povezovanja in novih informacij.”

Predstavnike in predstavnice mladinskih centrov je pozdravila tudi direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik: “Dobrodošli na našem prvem srečanju v živo. Srečali naj bi se marca, a nam je to epidemija koronavirusa preprečila, zato me veseli, da smo danes lahko skupaj. Kot vedno je Klub tudi tokrat poln zanimivih vsebin, priložnosti za druženje, mreženje in izmenjavo dobrih praks.”

Dopoldanski del programa je bil namenjen projektu EUYOU, ki ga Mreža MaMa izvaja skupaj s Inštitutom za politični menedžment – IPM, M komunikacijami in 10 mladinskimi centri članicami. Na tretjem delu usposabljanja smo izvedli celovito evalvacijo novih procesov, pristopov in metod dela ter dorekli vse podrobnosti v zvezi z izvedbo lokalnih dogodkov v okviru projekta. Časovnica dogodkov, ki se bodo pričeli izvajati jeseni 2020, bo kmalu objavljena na spletni strani projekta, zato vabljeni k spremljanju.

V nadaljevanju je Laura Krančan, direktorica Zavoda za šport Slovenske Konjice, predstavila projekt Green Sport Games, financiran s strani programa Erasmus+ Šport. Projekt povezuje neformalno učenje, participacijo mladih s trajnostjo, okoljsko odgovornostjo in športom. V mladinskih centrih je veliko športnih vsebin, v športnih organizacijah pa imajo mlade, vendar pogosto nimajo kompetenc za implementacijo aktivnosti. Zato je tu velika priložnost za povezovanje teh vrst organizacij pri izvedbi dogodkov za spodbujanje zelene participacije mladih.

Na tokratnem Klubu pa smo gostili tudi novo v.d. direktorice Urada RS za mladino, mag. Dolores Kores, ki se je udeležila pogovora s predstavniki mladinskih centrov. Osrednja tema pogovora, ki ga je vodila Katja Kolenc, vodja programov, mednarodne koordinacije in projektov v Celjskem mladinskem centru, je bila mladinsko delo in prihodnost mladinskega sektorja. “Mladinski sektor je bil zame vedno zatočišče, kjer se razvijajo ideje angažiranih mladih. V mladinskih organizacijah je želja po tem, da se nekaj spremeni, kar dokazuje, da mladi še zdaleč niso tako pasivni, kot velja splošno družbeno prepričanje.« je povedala v pogovoru.” Svojo trenutno vlogo vidi predvsem v tem, da z vsemi informacijami, ki prihajajo iz različnih strani, dosega spremembe. Kot dve pomembni horizontalni prioriteti opredeljuje stanovanjsko problematiko in kvalitetno zaposlovanje mladih. “Za naslednjo finančno perspektivo so v okviru kohezijske politike sprejete tri prioritete, ki jih bomo zasledovali tudi na Uradu; mladinska infrastruktura, kakovost mladinskega dela in povečanje zaposljivosti mladih. V drugi polovici leta 2021 nas časa tudi predsedovanje EU in upam, da bo mladinski sektor lahko vključen v sooblikovanje aktivnosti predsedovanja.”

Sledil je vsebinski Klub MaMa, v okviru katerega je direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik, predstavila Letni delovni načrt Mreže MaMa 2020 in ob tem izpostavila ključne projekte in aktivnosti, ki jih bomo izvajali v letošnjem letu. Ozrli smo se tudi v pretekle mesece in skupaj pregledali delo, ki ga je Mreža MaMa opravila v prvem polletju.

Kot običajno, smo tudi tokrat del Kluba prepustili članicam, ki so v zadnjem formalnem delu dneva predstavile dobre prakse v času epidemije. Mladinski center Hrastnik je predstavil spletno televizijo, ki so jo izvajali med karanteno, v sklopu katere so pripravili intervjuje z  ljudmi iz različnih področij. Svoje delovanje med epidemijo je predstavil tudi Celjski mladinski center, ki se je s spletnimi aktivnostmi (podcasti, spletna kavarna, online koncerti) uspešno prilagodil novi virtualni realnosti. Prav tako je svoje medkarantenske aktivnosti predstavil Center mladih Koper, kjer so med epidemijo izvajali koncerte, karaoke ter različne natečaje za mlade. Mladinski center Dravinjske doline je predstavil, kako so izvedli e-razstavo z naslovom ‘Analogni spomini’, mladega avtorja Tomaža Baša. Za zaključek dneva in predstavitev praks pa so kolegi iz JZ Mladi zmaji predstavili svoj projekt mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago, ki ga izvajajo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Ljubljanskim potniškim prometom.

Drugi dan Kluba je potekal v zelo sproščenem vzdušju, v luči mreženja, povezovanja in načrtovanja. Skupaj z mladinskimi centri smo delili dobre prakse in pripravili načrte na področju informiranja in promocije mladinskega dela. Pogovarjali smo se tudi o zastopanju in potrebah članic, pri čemer je bila posebej izpostavljena potreba po ločevanju mladinskega dela od športa in kulture, kar je ponekod postala praksa pri združevanju organizacij v večje zavode.

Letošnji prvi Klub smo zaključili z zelo pozitivnimi občutki. Ekipa Mreže MaMa se zahvaljuje vsem članicam za sodelovanje, saj Klub MaMa brez vas ne bi bil tako produktiven in prijeten.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa