Kako v mladinskih centrih izvajati vključujoče prostovoljstvo?

Mreža MaMa je v letu 2022 vstopila v partnerstvo projekta KA 2 Erasmus +: Mladina – Volunteer & Go!, s partnerji iz Finske (Sosped), Portugalske (Pista Magica) in Cipra (Standout). Cilj projekta Volunteer & GO! (Vol’Go) je mladinskim delavcem ponuditi metodologijo in podporo pri izvajanju vključujočega prostovoljstva.

Vključujoče prostovoljstvo je prostovoljstvo, ki je dostopno vsem posameznikom, ne glede na starost, kulturo ali spol, spolno usmerjenost, etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status ali invalidnost. Mladi in mladi odrasli z osebnimi in duševnimi stiskami ali drugimi težavami in razlogi za izključenost včasih potrebujejo več usmerjanja in podpore v procesu prostovoljstva. Vstopna točka za sodelovanje mladih v prostovoljstvu bi moral biti čim nižja, kljub duševnim in drugim socialnim oviram – tudi kadar prostovoljstvo poteka v drugi evropski državi. Podprto, dostopno in vključujoče prostovoljstvo na tej točki predstavlja most od socialne izključenosti do sodelovanja in opolnomočenja mladih.

Projekt Volunteer & Go! ima pomembno vlogo pri ozaveščanju mladinskih delavcev, prostovoljcev in drugih zainteresiranih strani o vključujočem prostovoljstvu ter tudi pri povezovanju posameznikov iz različnih držav, da si izmenjajo izkušnje na nacionalni ravni in jih razširijo na mednarodno raven. V času izvajanja projekta smo ugotovili, da se mladinski delavci in prostovoljci vse bolj zavedajo pomena vključujočega prostovoljstva in ga obravnavajo kot edinstveno obliko prostovoljstva, vendar pri samem uvajanju in izvajanju vključujočega prostovoljstva potrebujejo več usmeritev v obliki smernic, metodologij in politik, ki bi prepoznavale in priznavale vključujoče prostovoljstvo kot posebno obliko prostovoljstva in jim omogočile ustrezne pogoje za njegovo izvajanje.

Na podlagi terenske raziskave (v angleščini), ki smo jo v začetku izvajanja projekta izvedli v vseh partnerskih državah, smo projektni partnerji razvili metodologijo za mladinske delavce, da bodo znali ustvariti, promovirati in upravljati priložnosti vključujočega prostovoljstva na lokalni, nacionalni in evropski ravni, Poleg tega smo pripravili tudi smernice in priporočila za mladinske delavce, za vključevanje mladih z duševnimi stiskami in usmerjanje prostovoljstva mladih v mladinskem delu.

Priročnik za vključujoče prostovoljstvo za mladinske delavce predstavlja korake za uvajanje in izvajanje vključujočega prostovoljstva v mladinskih centrih in drugih mladinskih. Ciljna skupina priročnika so mladinski delavci in koordinatorji prostovoljcev, ki bi lahko potrebovali vključujoče programe za ustrezno upravljanje svojih mladih prostovoljcev, ki se soočajo s kakšno obliko socialne izključenosti, zlasti z osebnimi in duševnimi stiskami.

Priročnik s priporočili za vključevanje mladih z duševnimi stiskami in usmerjanje prostovoljstva mladih v mladinskem delu odpira zamisel o razumevanju in sprejemanju duševnega zdravja in o tem, kako lahko ta pristop zagotovi zadostno podporno orodje za mladinske delavce in strokovnjake, ki na nacionalni in mednarodni ravni delajo z mladimi in mladimi vključujočimi prostovoljci.

Vsi materiali so dostopni tudi na spletni strani projekta Vol’Go, ki se bo posodabljala tudi po zaključku projekta. V kolikor želite pridobiti priročnike tudi v tiskani obliki se obrnite na Mrežo MaMa na info@mreza-mama.si.

Omenjene rezultate so partnerji predstavili tudi na petdnevnem treningu na Cipru, ki se ga je udeležila ekipa Mreže MaMa z mladinskimi delavci in mladimi prostovoljci, na katerem so mladinski delavci in prostovoljci najprej spoznali stanje vključujočega prostovoljstva v partnerskih državah, nato pa so se v sklopu različnih kreativnih aktivnosti preizkusili v upravljanju vključujočega prostovoljstva. Posebnost treninga je bila tudi pop-up »Hiša kulture« – model, ki ga Finci uporabljajo pri vključujočem prostovoljstvu. V »Hišah kulture« se mladi z duševnimi stiskami in težavami usposabljajo za prostovoljno delo kot vodje vrstniških skupin. Model se ne osredotoča na iskanje podobnih težav med mladimi vrstniškimi skupinami, temveč na iskanje podobnih zanimanj in spretnosti med mladimi. Strokovnjaki podpirajo vrstniške mentorje, ki vodijo skupine, delavnice in aktivnosti na različnih področjih kulturnega udejstvovanja za druge mlade s težavami v duševnem zdravju, s čimer mlade opolnomočijo za udejstvovanje v prostovoljstvu.

Vol’Go je mednarodni projekt strateškega partnerstva, ki ga financira program Erasmus+ Evropske unije (2022-2024) in se izvaja v sodelovanju s štirimi državami: Finsko (Sosped Foundation), Portugalsko (Pista Magica), Slovenijo (Mreža MaMa) in Ciprom (STANDOut).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa