1. regijski dogodek v letu 2016

Mreža MaMa je danes aktivna na 1. regijskem dogodku v letu 2016, ki poteka v Mladinskem centru Zagorje. Na podlagi lanskih izkušenj letos dogodke pripravljamo nekoliko drugače. V skupino sodelujočih je URSM poleg Mladinskega sveta Slovenije kot nacionalnega koordinatorja in naše mreže, pritegnil tudi Inštitut za mladinsko politiko, ki podeljuje tudi certifikat Mladim prijazna občina. Prvi dogodek poteka danes, v Zasavski regiji....

Na vsebino

Analiza okolja – Jamstvo na poti – Junaki zaposlovanja

Mreža MaMa je v letošnjem letu pričela z izvajanjem projekta Jamstvo na poti, v katerem sodeluje z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije kot partnerska organizacija. Skozi projekt v katerem nagovarjamo mlade, pod sloganom JUNAKI ZAPOSLOVANJA – VRNIMO SI PRIHODNOST, bomo izpeljali več različnih aktivnosti, v katere bomo vključili tudi mladinske centre, zato vas prosimo, da nam v začetni fazi projekta pomagate z odgovori na vprašanja, ki...

Na vsebino

Klub MaMa in Zbor kluba MaMa ter obravnava dokumentov

Ekipa Mladinske mreže MaMa je dokončala pripravo  Letnega delovnega načrta 2016 in strategije Mreže MaMa. Spomnimo, zadnja predstavitev in dopolnitev strategije Mreže MaMa in tudi mladinskih centrov ter Letnega delovnega načrta za 2016 je potekala na drugem Klubu MaMa 2015 v Trbovljah. V letnem delovnem načrtu so opredeljeni vsi projekti in aktivnosti Mreže MaMa v tekočem letu, strategija pa je skupen strateški dokument, ki razlaga...

Na vsebino

Find your way to internationality – 3. korak

V drugem tednu januarja pričenjamo s tretjim korakom projekta Find your way to internationality, tokrat nas gosti MKC Maribor in po dolgem potovanju ter nekaj odpovedanih letih smo začeli s pregledom prijavnic, ki smo jih že osnovali. Nabralo se je nekaj novih idej in čisto mladinsko smo začeli z energizerji in spoznavanjem nekaterih novih članov. 16 udeležencev s Finske, Estonije, Slovenije in Turčije pa bodo v tem tednu poleg...

Na vsebino

Sovražni govor ni mnenje!

10. december vsako leto obeležujemo kot Svetovni dan človekovih pravic, v spomin na sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je Generalna skupščine OZN sprejela leta 1948. Splošno deklaracijo človekovih pravic je 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III) sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Izrednega pomena je prvi člen, ki navaja: “Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo...

Na vsebino

Mladinska mreža MaMa