Logbook 2.0: II. srečanje regionalnega odbora

V petek, 4. septembra 2020, je v prostorih Mestne občine Celje potekalo drugo srečanje regionalnega odbora pilotnega projekta Logbook 2.0, ki si skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela preko orodja Logbook, prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

Regionalni odbor deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Sestavljajo ga predstavniki in predstavnice vseh osmih občin, ki so v letu 2020 vključene v uporabo Logbooka, predstavnici koordinacijske organizacije Mreže MaMa ter Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Namen tokratnega srečanja je bil pregled izvedenega v letošnjem letu, hkrati pa tudi načrtovanih aktivnosti druge faze pilotnega projekta do konca leta 2020. Tako kvantitativni kot kvalitativni kazalniki, ki smo jih pridobili na podlagi beleženja in s pomočjo različnih evalvacijskih orodij do sedaj, kažejo na velik doprinos orodja Logbook k razvijanju kakovosti lokalnega mladinskega dela. Samo v letu 2020 je vseh 26 mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, izvedlo čez 8500 aktivnosti, vključilo skoraj 80 tisoč mladih in več kot 6.500 prostovoljcev, kar 12% vseh aktivnosti pa so fasilitirali mladi.

Na odboru smo obravnavali tudi trajnostni model uporabe orodja Logbook v Sloveniji, v katerem je Mreža MaMa opredelila predloge, ki naslavljajo trajnostno vizijo orodja v Sloveniji skozi iskanje enotne, sistemske in celovite rešitve za spremljanje mladinskega dela na nacionalni ravni. Predstavnika regionalnega odbora bosta ključne vsebinske predloge in pregled stanja v Sloveniji predstavila na srečanju glavnega odbora mreže KEKS, ki sledi 9. septembra 2020.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa