Logbook: I. srečanje regionalnega odbora 2021

Mreža MaMa tud v letu 2021, po dveh zaključenih pilotnih fazah projekta, ki sta potekali med leti 2019-2020, nadaljuje z izvajanjem projekta v slovenskih občinah in mladinskih centrih ter si skozi orodje Logbook prizadeva za razvijanje kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni.

V četrtek, 25. marca 2021, je preko spletne platforme Zoom potekalo prvo letošnje srečanje regionalnega odbora projekta Logbook, ki so se ga udeležili predstavniki in predstavnice občin ter mladinskih centrov, ki uporabljajo Logbook, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Udeležence in udeleženke srečanja je uvodoma nagovorila direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik: “Veseli me, da se regionalni odbor projekta Logbook redno srečuje in da vzpostavljamo diskusijo o temah kot je kakovost mladinskega dela. Na Mreži MaMa se bomo v okviru Logbooka tudi v prihodnje trudili razširjati krog občin in vključevati nove mladinske centre v projekt, prav tako pa bomo izvajali aktivnosti na področju zagovorništva v odnosu do odločevalcev.” 

Regionalni odbor deluje kot strokovno-posvetovalni odbor pilotnega projekta in je bil sklican s strani Mreže MaMa, ki je koordinator projekta v Sloveniji. Na tokratnem srečanju se nam je pridružil tudi idejni vodja orodja Logbook, Jonas Agdur iz mreže KEKS, ki je predstavnikom in predstavnicam regionalnega odbora predstavil aktualno dogajanje na mreži KEKS, s poudarkom na aktivnostih mladinskega sektorja na evropski ravni. Med drugim o InterCity Youth konferenci, ki se bo letos jeseni odvila v Sloveniji, projektu Europe Goes Local, 3. evropski konvenciji o mladinskem delu in Evropski agendi za mladinsko delo. KEKS v letošnjem letu načrtuje tudi projekt, usmerjen v spremljanje in beleženje uličnega mladinskega dela, nekatere nadgradnje in posodobitve, predvsem vezane na beleženje digitalnih aktivnosti, pa bodo sledile tudi v okviru orodja Logbook. Poleg Logbook-a KEKS občinam članicam nudi tudi nekatera druga orodja, namenjena krepitvi kakovosti mladinskega dela, med njimi nedavno vzpostavljena digitalna izobraževalna platforma “KX Education”, vprašalnik o mladinskem delu za neorganizirano mladino, zagovorništvo na področju mladinskega dela in mednarodno povezovanje.

Tokratno srečanje je bilo namenjeno tudi predstavitvi koordinacijskih in drugih aktivnosti v letu 2021 na področju Logbooka v Sloveniji. Mreža MaMa bo kot koordinacijska organizacija projekta tudi v prihodnje skozi različne svetovalno-podporne in terenske aktivnosti mladinskim centrom in občinam zagtavljala podporo pri uporabi sistema, komunikacijo in promocijo projekta ter zagovorniške aktivnosti na področju kakovosti mladinskega dela.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa