Logbook: II. srečanje regionalnega odbora 2021

V torek, 7. septembra 2021, je v Sokolskem domu v Škofji Loki potekalo drugo letošnje srečanje regionalnega odbora projekta Logbook, ki ga sestavljajo predstavniki in predstavnice občin, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. Tokratno srečanje regionalnega odbora je bilo namenjeno poglobljeni evalvaciji projekta ob bližajočem zaključku triletnega obdobja uporabe orodja Logbook v Sloveniji ter razmisleku o tem, kakšna bo vizija Logbooka v prihodnje.

Udeležence in udeleženke srečanja je uvodoma nagovorila direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik»Veseli me, da vzdržujemo našo mrežo občin, ki uporabljajo Logbook. V načrtu imamo mrežo še bolj okrepiti ter vedno znova prisluhniti občinam in narediti izboljšave na področju kakovostnega mladinskega dela v lokalni skupnosti.«

V prvem delu srečanja je odbor obravnaval koordinacijske in druge prihajajoče aktivnosti v okviru projekta v letu 2021. V drugi polovici leta bo velik poudarek projekta na letni evalvaciji, interpretaciji letnih rezultatov, lokalnih terenskih obiskih in srečanju vseh uporabnikov Logbooka v Slovenji z namenom mreženja in povezovanja. Mreža MaMa bo prav tako zagotavljala vse redne koordinacijske in podporno-svetovalske aktivnosti.

V nadaljevanju smo izvedli kratko delavnico na temo prihodnosti Logbooka in se pogovorili o prednostih orodja, izzivih ter pomanjkljivostih. Na podlagi tega smo v skupinah izdelali vizijo projekta, ki bo ključna pri usmeritvi projekta v prihodnjih letih. Kot prednosti Logbooka smo definirali ažurno spremljanje aktivnosti mladinskih centrov, evalvacijo mladinskih programov in učinkovita poročila ter konkretne podatke, ki jih dobimo na podlagi beleženja v Logbook. Prepoznali smo tudi nekaj izzivov, ki bi jih bilo v prihodnje potrebno nasloviti, med drugim tudi razširitev orodja Logbook po občinah in mladinskih centrih v Sloveniji, kar bi omogočilo večjo reprezentativnost in kredibilnost podatkov o mladinskem delu na nacionalni ravni.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa