Mednarodno usposabljanje na temo duševnega zdravja mladih

Del ekipe Mreže MaMa se je v preteklem tednu mudil v Mladinskem centru Brežice, kjer smo izvajali mednarodno usposabljanje za mladinske delavce na temo duševnega zdravja mladih v okviru projekta strateškega partnerstva Mladinski centri za duševno zdravje mladih, ki je financiran s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji.

Projekt je namenjen opolnomočenju mladinskih delavcev za soočanje s tematikami duševnega zdravja v mladinskih centrih. Mladinski delavci v mladinskih centrih in drugih nevladnih organizacijah, ki delajo z mladimi, poročajo o vedno večjem številu primerov mladih v duševnih stiskah. Delo na tem področju predstavlja velik izziv za mladinsko delo, zaradi česar mladinski delavci potrebujejo strokovne usmeritve za prepoznavanje duševnih težav in prvo psihosocialno pomoč mladim v mladinskih centrih.

Skupaj s partnerji iz Estonije (Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus) in Španije (Youth Matters Now) smo se po uvodnem dnevu spoznavanja ter tehničnih podrobnostih usposabljanja, spoznali s slovenskim pogledom na duševno zdravje mladih v času epidemije COVID-19 ter z resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, ki jo je predstavil dr. Matej Vinko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ker je bil glavni namen usposabljanja opolnomočiti mladinske delavce za delo z najbolj pogostimi duševnimi stiskami mladih (depresija, anksiozne motnje, motnje hranjenja, samomorilnost, samodestruktivno vedenje, motnje pozornosti, psihotične motnje) in intervenc v sklopu mednarodnih aktivnosti mladinskega dela, smo ta področja raziskovali skupaj s strokovnjaki. Področje motenj hranjenja ter motenj pozornosti smo spoznavali skupaj z dr. Lucijo Čevnik, ki je teoretično vsebino podkrepila tudi s praktičnimi primeri iz vsakodnevnega življenja. Skupaj z Jernejo in Maticem Muncem pa smo se spoznali s temo dela z mladimi v kriznih situacijah.

Za konec usposabljanja smo udeleženci zavihali rokave in na podlagi pridobljenega znanja pripravili osnutke protokolov, ki bodo mladinskim delavcev v pomoč pri soočanju z duševnimi stiskami mladih in načrte za nacionalna usposabljanja, ki jih bo vsaka partnerska organizacija izvedla v svojem lokalnem okolju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa