Mladigitalni (pre)skok na splet: Neformalno izobraževanje v mladinskem delu v času epidemije

NA Movit je v sodelovanju z Uradom RS za mladino, Mladinskim svetom Slovenije in Mrežo MaMa v letu 2020 organizirala več spletnih srečanj mladinskega sektorja, ki so bila namenjena medsebojnemu deljenju izkušenj in izmenjavi dobrih praks mladinskega dela.

Tretji posvet z naslovom Mladigitalni (pre)skok na splet: Neformalno izobraževanje v mladinskem delu v času epidemije je vsem udeležencem ponudil poglobljen pogled v posledice pandemije na mladinsko delo v Evropi s predstavitvijo nedavne raziskave, ki jo je opravila mednarodna raziskovalna mreža RAY.  Pomemben del srečanja je bilo tudi deljenje dobrih praks, za kar so organizatorji poskrbeli s predstavitvijo široke palete praks, ki jih med pandemijo izvajajo organizacije mladinskega sektorja v Sloveniji. Ker želimo, da znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili na posvetu ne ostanejo samo stvar digitalne Zoom realnosti, smo opise dobrih praks strnili v zaključni dokument digitalnega posveta.

Pred vami je dokument, ki podrobno opisuje izvedene prakse mladinskega dela v času pandemije koronavirusa in načine za uspešno naslavljanje izzivov sodobnega časa. V dokumentu najdete širok nabor praks izvajanja projektov in aktivnosti mladinskega dela tako na spletu, kot tudi v živo, od organizacije, implementacije, uporabe različnih orodij  in priporočil.

Mladigitalni preskok 1_neformalno izobraževanje v času epidemije

Opisane prakse so dokaz, da je mogoče mlade dosegati tudi digitalno in da je mogoče ustvarjati pozitivne zgodbe v času, ki pred mladinsko delo postavlja številne izzive.

Želimo vam prijetno branje in iskanje navdiha za mladinske aktivnosti v vaših organizacijah!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa