Mreža MaMa aktivna tudi v drugi polovici 2019

Na Mreži MaMa smo že dodobra zakorakali v drugo polovico leta 2019 in aktivno pristopili k izvajanju naših projektnih aktivnosti. Katerim področjem in projektom se bomo posvetili v prihajajočih mesecih in do konca letošnjega leta, si preberite v nadaljevanju.

Mednarodni projekti: Eramus+: Mladi v akciji

Novi projekti na vidiku! Mreža MaMa je bila uspešna na prijavi v program Erasmus+, KU2: Strateška partnerstva na področju mladine s projektom Mreža mladinskih delavcev, ki ga bomo skupaj Sindikatom Mladi Plus (Slovenija), Mrežo KEKS (Švedska) in Mrežo Mladih Hrvatske (Hrvaška) izvajali med septembrom 2019 in 2021.  Glavni cilj projekta je mladinskemu delu ponuditi temelje in teoretične opredelitve, ki temeljijo na znanosti in raziskavah in so nujno osnovno znanje vsakega mladinskega delavca. Mladinsko delo v državah vseh treh partnerjev namreč nima razvitega izobraževalnega programa, zaradi česar mladinski delavci pogosto niso dovolj ali ustrezno usposobljeni za delo z mladimi, mladinski sektor pa zato tudi nima primerne znanstvene osnove in podpore in s tem bistveno manjšo vrednost pri političnih odločitvah. V duhu uspešnega začetka projekta se bomo novembra s partnerji sestali na kick-off meetingu, kjer bomo zastavili potek in izvajanje projekta.

Ena izmed pomembnih tem mladinskega sektorja v zadnjih letih je digitalizacija mladinskega dela. Kot odgovor na potrebo opolnomočenja mladinskih delavcev na področju digitalizacije, smo na Mreži MaMa pričeli z izvajanjem strateškega partnerstva Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih. Trenutno smo v procesu oblikovanja kompetenčnega modela za mladinske delavce na področju pametnega mladinskega dela, v novembru pa v Krškem gostimo mednarodno usposabljanje.

Konec leta se zaključuje eno izmed naših največjih strateških partnerstev, projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih, v okviru katerega smo v zadnjih dneh letih skupaj s partnerji oblikovali smernice vključevanja mladih z manj priložnostmi v mladinskih centrih. Septembra se nam obeta zaključno evalvacijsko srečanje, na katerem bomo predstavili strategijo socialnega vključevanja v mladinskih centrih, ki je hkrati tudi eden izmed najpomembnejših produktov projekta.

Nacionalni projekti

S septembrom začenjamo z drugo polovico projekta mladinskega dialoga, Vsi smo EU, in organizacijo treh regijskih posvetovanj s poslanci, na katerih bodo imeli mladi priložnost svoje predloge za izboljšanje njihovega položaja predstaviti novoizvoljenim poslancem v Evropski parlament. Prvi dogodek se bo odvil septembra v Kopru, projekt pa bomo decembra sklenili z zaključnim nacionalnim srečanjem mladinskega dialoga v Ljubljani.

V prihodnjih mesecih bomo okrepili tudi svoja prizadevanja na področju krepitve kakovosti v mladinskem delu. V okviru projekta Logbook bomo konec avgusta izvedli podporna terenska lokalna srečanja v vseh treh občinah in uporabnikom sistema predali veščine za kakovostno izvedbo letne evalvacije v mladinskih centrih. Sledila bo analiza in interpretacija rezultatov, v začetku novembra pa tudi zaključno evalvacijsko srečanja pilotnega projekta. Sistem bomo novembra predstavili na srečanju slovenskih občin in poskušali vključiti nove občine ter tako razširiti krog uporabe sistema Logbook.

Redne aktivnosti

Poleg projektnih aktivnosti bomo izvajali tudi redne dejavnosti za naše članice. Z mesecem septembrom bomo ponovno pričeli s skrbniškimi obiski, decembra pa bomo organizirali drugi letošnji Klub MaMa. Nadaljujemo tudi z izvajanjem EKO delavnic, na katerih bomo skupaj z mladimi ustvarjali nove ideje na področju E-cikliranja.

Ob vseh naštetih aktivnostih Mreža MaMa še naprej urednikuje portal mlad.si na katerem redno objavlja novice, članke in dogodke za mlade.

Pregled aktivnosti, ki nas čakajo v prihajajočih mesecih, najdete v našem načrtu aktivnosti v spodnjem zavihku.

NAČRT AKTIVNOSTI Mreža MaMa

Za več informacij nas lahko pokličite na številko 030 618 628 ali nam pišete na info@mreza-mama.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa