Novi začetki projektov na Mreži MaMa

Zadnji novembrski teden je na Mreži MaMa potekal v znamenju novih začetkov. Za nami so namreč kar tri uspešna uvodna srečanja naših novih projektov – čeprav med seboj različnih, vse združuje skupni imenovalec. To je opolnomočiti mladinske delavce in mlade.

Kot vodilni partnerji in koordinatorji smo izvedli uvodni sestanek projekta EU and Youth (EUYOU), ki je 17-mesečni pilotni nacionalni projekt, so-financiran s strani Evropske komisije v sklopu programa Rights, Equality and Citizenship (REC). Namen projekta je promocija državljanskih pravic mobilnih državljanov EU in njihova vključitev v lokalne demokratične skupnosti. Glavna ciljna skupina so državljani EU, ki začasno prebivajo v državi EU, ki ni njihova matična država, poseben poudarek pri ciljni skupini pa je na mladih.

Vsem partnerjem smo na uvodnem sestanku, ki je potekal v Zavodu BOB, predstavili celoten projekt in podrobno zastavili načrte za (so)delovanje v prihodnjih mesecih. Namen sestanka je bil tudi predstavitev partnerjev, posameznih aktivnosti na projektu in podpis strategije sodelovanja na projektu. Na projektu bomo sodelovali z Inštitutom za politični menedžment (IPM) in Družbo za komunikacijski menedžment – M Komunikacije. Kot partnerje smo v projekt vključili tudi mladinske centre: Zavod BOB, Center mladih Koper, KMKC Kompleks, Mladinski center BIT, Celjski mladinski center, Mladinski center Dravinjske doline, Mladinski center Krško, MIKK Murska Sobota, Zavod O Škofja Loka, Mladinski center Trbovlje.

Prav tako je uvodno srečanje pretekli teden zaznamovalo začetek 24-mesečnega mednarodnega strateškega partnerstva Mreža mladinskih delavcev, ki je financirano s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji. V projektu kot partnerji sodelujejo Sindikat Mladi Plus (Slovenija), Mreža KEKS (Švedska) in Mreža mladih Hrvatske (Hrvaška). Namen projekta je pripraviti mednarodna usposabljanja na različnih področjih, pripraviti knjižnico vse kakovostne literature, ki nastaja v okviru razvoja mladinskega dela in na osnovi potreb mladinskih delavcev ter razviti kolektivno pogodbo za mladinske delavce v Sloveniji.

Na uvodnem srečanju vseh partnerjev v Ljubljani smo vzpostavili skupno podlago in razumevanja celotnega projekta. S partnerji smo definirali projekt z različnih zornih kotov (implementacija projekta, naloge partnerjev, finance, diseminacija projekta, potek aktivnosti…). Definirali smo tudi teme usposabljanj, ki bodo potekala v okviru projekta: “Kaj je mladinsko delo?”, “Aktivna participacija in socialno vključevanje”, “Učenje mladih in mladinskih delavcev”, “Evalvacija, spremljanje in dokumentiranje v mladinskem delu”.

Projekti Mreže MaMa so tudi mednarodni. Kot se za mednarodne projekte spodobi, smo s strateškim partnerstvom Be a hero začeli v Belgiji. Mreža MaMa v projektu sodeluje kot partnerska organizacija skupaj z Zavodom VOZIM in partnerskimi organizacijami iz Belgije (Responsible Young Drivers Vlaanderen) in Portugalske (Prevenção Rodoviária Portuguesa, Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas- AENIE). Projekt je financiran s strani programa Erasmus+: Mladi v akciji in si prizadeva za opolnomočenje mladinskih delavcev na področju prometne varnosti. Skozi različne projektne aktivnosti bomo mladinskim delavcem predali znanja in orodja za izvajanje aktivnosti s področja ozaveščanja o varnosti v prometu, ki jih bodo implementirali v svoja lokalna okolja.

Na uvodnem srečanju smo se pogovarjali o tem, kako najbolj učinkovito izpeljati vse aktivnosti projekta, ki nagovarjajo mladinske delavce za delo z mladimi. Predvsem je pomembno, da je Mreža MaMa udeležene partnerske organizacije seznanila s pomenom mladinskega dela in njegovimi metodami, ki jih bomo tekom projekta aplicirali v delo z mladimi na področju prometne varnosti in ozaveščanje o posledicah voženj pod vplivom alkohola. Gre za interdisciplinaren projekt, ki bo z več vidikov osvetlil problematiko prometne varnosti med mladimi.

Veselimo se prihajajočih aktivnosti, ki jih boste lahko spremljali tudi na naši spletni strani!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa