“Občina na obisku” tokrat o dobri praksi beleženja in spremljanja učinkov mladinskega dela

Na Mreži MaMa tudi v letošnjem letu nadaljujemo z izvajanjem aktivnosti “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku” v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT. Prvi obisk je potekal v virtualni obliki, saj smo na njem skupaj z Uradom za mladino Mestne občine Ljubljana, predstavljali digitalno orodje Logbook, ki je občinam in mladinskim centrom v pomoč pri beleženju in spremljanju učinkov lokalnega mladinskega dela.

Obiska se je udeležilo šest občin in sicer DivačaŠentjur, Piran, Ljubljana, Razkrižje in Rogaška Slatina. V uvodu je udeležence obiska pozdravila direktorica Mreže MaMa, magMaja Hostnik, ki je predstavila aktivnosti “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku”.

Prvi del predstavitve je prevzela Leja Markelj, strokovna sodelavka projekta Logbook na Mreži MaMa, ki je predstavila orodje Logbook, njegove funkcije in ozadje ter začetek  implementacije v Slovenijo. Logbook je mednarodno priznana spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo je razvila švedska mreža občinskih oddelov za mladinsko delo – KEKS na podlagi prepoznane potrebe po merjenju učinkov in evalvaciji mladinskega dela. Ideja o implementaciji orodja v Slovenijo se je rodila na študijskem obisku v švedskem mestu Göteborg, kjer so predstavniki občin in organizacij v mladinskem sektorju iz Slovenije ugotovili, da tovrstno orodje odgovarja tudi n izzive mladinskega dela v Sloveniji. Na pobudo treh občin (Ljubljana, Novo mesto in Brežice) se je tako konec leta 2018 pričela implementacija orodja v slovenske občine in mladinske centre.

Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra. Mladinskim delavcem omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so prej omenjena orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno.

V projekt je danes vključenih devet občin: Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor, Škofja Loka, Krško, Zagorje ob Savi in Brda, ter 27 mladinskih centrov, Mreža MaMa pa koordinira celoten proces in s podpornimi aktivnostmi zagotavlja kakovostno implementacijo.

Drugi del smo namenili predstavitvi praktične izkušnje z uporabo Logbooka. Katarina Gorenc iz Urada za mladino Mestne občine Ljubljana, ki je del projekta že od samega začetka, je zbranim najprej orisala področje mladinskega dela v Ljubljani. Med drugim je izpostavila Mrežo mladinskih centrov Ljubljana, ki povezuje mladinske centre v občini. Glede na to, da prav vsi člani mreže uporabljajo Logbook, si lahko s podatki, ki jih pridobijo s pomočjo tega orodja, pomagajo pri razvijanju kakovosti mladinskega dela. “Mladinski centri in občina smo imeli tudi prej neke informacijo o tem, kakšni so naši kazalniki, ki jih dosegamo na področju mladinskega dela. Logbook nam je omogočil, da ti kazalniki ne temeljijo več zgolj na naših predstavah, temveč so utemeljeni v konkretnih številkah, ki jih pridobimo s pomočjo tega orodja.” je o prednostih, ki jih za občino prinaša Logbook, povedala Katarina Gorenc.

Po končani predstavitvi dobre prakse je bil čas za vprašanja udeležencev. Na srečanju so bile prisotne predstavnice občin, ki še nimajo vzpostavljenih mladinskih struktur kot je npr. mladinski center, so bila vprašanja povezana predvsem z uporabnostjo Logbooka v drugih organizacijah mladinskega sektorja (mladinski sveti, društva, …). Glede na fleksibilnost orodja, se lahko njegova uporaba prilagodi številnim realnostim mladinskega dela, ki jih je v raznolikem slovenskem mladinskem sektorju toliko, kot je različnih organizacij.

Veseli nas, da je za nami prvi uspešno izveden obisk, zato že nestrpno pričakujemo vse, ki sledijo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa