Odgovor na pobude in predloge Mreže MaMa in njenih članic mladinskih centrov

Na Mreži MaMa smo s strani Urada RS za mladino prejeli odgovor na predloge, ki smo jih podali k nekaterim ukrepom Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2018/2019.

Naj spomnimo…

V začetku meseca februarja smo na Mreži MaMa članice mladinske centre pozvali k pripravi pobud in predlogov na delovno gradivo Izvedbenega načrta NPM za leti 2018/2019, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino. Na podlagi predlogov Mreže MaMa in prispelih predlogov s strani mladinskih centrov, smo zapisali priporočila k nekaterim ukrepom Izvedbenega načrta NPM 2018/2019, ki bi jih bilo smisleno izboljšati in vanje umestiti mladinske centre in mladinsko delo.

Odgovor, ki smo ga prejeli s strani Urada RS za mladino, kljub pozivu za soustvarjanje dokumenta, ki bo usmeril in definiral področje NPM za leti 2018/2019, žal ne ponuja nobenih konkretnih rešitev, pri čemer gre za odmikanje od sprejemanja predlogov in mnenj s strani mladinskega sektorja, Mreže MaMa in mladinskih centrov, ki delujejo neposredno na terenu z mladimi.

Mreža MaMa je mnenje na Izvedbeni načrt NPM podala tudi za leti 2016 in 2017. Ob letnem pregledu nad podanim mnenjem in komentarji ugotavljamo, da do večjih sprememb oziroma izboljšav od takrat ni prišlo, zato spodbujamo Urad RS za mladino, za ponoven premislek o prihodnjem upoštevanju predlaganih predlogov za sooblikovanje Izvedbenega načrta dokumenta, ki določa potrebe na področju razvoja mladinskega sektorja, organizacij znotraj sektorja ter mladine.

Odgovor Urada RS za mladino si lahko preberete tukaj.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa