“Opredelitev kandidatnih strank do pobud in predlogov mladih”

Na Mreži MaMa smo ob počastitvi dneva Evrope, 9. maja 2018, na zaključni prireditvi »Nacionalna konferenca strukturiranega dialoga: Koalicija mladih«, predstavili 60 konkretnih pobud, ki smo jih na 12 regijskih posvetih pripravili skupaj z mladimi iz cele Slovenije. Konferenca je postavila dobre temelje za začetek konstruktivnega dialoga med mladimi in odločevalci, ki pa ga želimo še okrepiti. Z namenom sooblikovanja nadaljnjega razvoja mladinskega sektorja v Sloveniji, smo pobude in predloge mladih predali vsem 25 političnim strankam, ki kandidirajo na letošnjih državnozborskih volitvah ter jih prosili za njihove opredelitve in stališča do pobud.

Ob tem poudarjamo, da se na Mreži MaMa distanciramo od političnega opredeljevanja za posamezno stranko. Pozdravljamo pa odzive vseh strank in se veselimo skupnega naslavljanja tem mladinske politike v Sloveniji v bodoče.

Odgovore nam je posredovalo sedem kandidatnih strank – Gospodarsko Aktivna Stranka (GAS), Solidarnost, Levica, Slovenska demokratska stranka (SDS), Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS), Nova Slovenija (NSi) in Dobra država.

Odzivi kandidatnih političnih strank

Vseh sedem strank podpira našo iniciativo in identificira skupne imenovalce njihovih programov ter poslanih pobud mladih: »Iz vaših pobud in predlogov, ki ste nam jih posredovali, je razbrati kar nekaj stičnih točk med vašimi zahtevami in našimi prizadevanji za izboljšanje položaja mladih.«, pravijo v DeSUS-u. V odnosu do sooblikovanja mladinske politike v prihodnosti puščajo odprt prostor za dialog, Mrežo MaMa ter Mladinski svet Slovenije pa dojemajo kot pomembna sogovornika pri implementaciji posredovanih predlogov. Tudi v Gospodarsko Aktivni Stranki so zapisali: »Mladinsko mrežo MaMa in Mladinski svet Slovenije vidimo kot partnerja Gospodarsko Aktivne Stranke v aktivnih prizadevanjih za izboljšanje razmer na tem področju

Bolj podrobno so svoje predvolilne obljube, ki se nanašajo na položaj mladih, opisale SDS, Dobra država, NSi in DeSUS. V svojih programih so omenjene stranke pripravile vrsto ukrepov za mlade, ki se nanašajo predvsem na področje zaposlovanja in stanovanjske problematike mladih.

Svoje stališče do pobud mladih glede mladinske politike je konkretneje razdelala SDS, ki je v svojem odzivu poudarila pomen dela mladinskih centrov, zaradi česar se bodo trudili v smeri zagotavljanja rednega financiranja mladinskih centrov s strani lokalnih skupnosti. Strinjajo se z možnostjo razširitve starostnega obdobja pri definiciji mladih na 35 let, vendar opozarjajo, da je potrebno razmisliti o tem, kaj tovrstno podaljševanje statusa prinese. Glede našega predloga o znižanju volilne pravice na 16 let, so zadržani: »K udeležbi na volitvah bi bilo naprej potrebno motivirati vse mlade, ki pravico že imajo, a se volitev kljub temu ne udeležujejo.« Tudi NSi pritrjuje nujnosti o povečanju (politične) participacije mladih. V zvezi s tem predlagajo konkretno rešitev: »Mladi ne poznajo zakonitosti delovanja države, zato je težko pričakovati, da se bodo zanimali za politiko. Predlagamo, da se mladi v izobraževalnem procesu seznanijo z osnovnimi pojmi in zakonitostmi delovanja države.« Pozdravljajo uvedbo e-volitev, vendar pri tem opozarjajo na ustrezno zagotavljanje tajnosti.

Do realizacije predlogov so se stranke opredelile različno. V stranki Solidarnost so predloge označili za popolnoma izvedljive: »Ocenjujemo, da so predlogi povsem izvedljivi in smo se o njihovi implementaciji pripravljeni pogovarjati z vami oziroma vsemi, ki jih to zadeva.« Tudi Levica nam želi v prihodnosti predstaviti svoje poglede na realizacijo predlogov: »V naslednjem mandatu vam z veseljem prisluhnemo tudi na medsebojnem srečanju ter vam predstavimo naše poglede na možnosti realizacije poslanih predlogov.«

Na Mreži MaMa se vsem političnim strankam zahvaljujemo za poslane odzive in stališča do pobud mladih. Tudi to popotnico bomo vključili v naše nadaljnje aktivnosti, ki bodo usmerjene v krepitev strukturiranega dialoga z odločevalci.

Pobude in predlogi mladih__Koalicija mladih

Spoznaj svojo politično identiteto

V luči prihajajočih državnozborskih volitev vam posredujemo namig, ki vam bo zagotovo olajšal izbiro na volitvah. Inštitut Danes je nov dan je pripravil test Politični portret, ki te umesti v politično polje in ti omogoči primerjavo s političnimi strankami, ki kandidirajo na slovenskih parlamentarnih volitvah 2018.

Vse mlade pozivamo, da se v nedeljo, 3. junija 2018 udeležijo volitev. Oddaja glasu je naša pravica in prav tako naša dolžnost. Prihodnost je (tudi) v naših rokah!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa