Pilotni projekt Logbook 2.0 vključuje nove občine

Na Mreži MaMa, ob podpori NA Movit, URSM in programa Erasmus+: MvA,  v letu 2020 nadaljujemo s pilotnim projektom Logbook 2.0. Vključili smo štiri nove občine (Maribor, Celje, Škofjo Loko in  Krško) in mladinske centre ter druge organizacije v mladinskem sektorju znotraj omenjenih občin. Sedaj Logbook vključuje 7 občin in 37 organizacij v Sloveniji, ki že uporabljajo sistem beleženja in dokumentiranja učinkov mladinskega dela skozi orodje Logbook. Sistem je razvila mreža za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu na Švedskem, KEKS, s ciljem mladinskim delavcem omogočiti spremljanje svojega delo in napredka ter s tem zagotoviti dvig kakovosti in vidnosti mladinskega dela, tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju. Občine, mladinski centri ter druge organizacije v mladinskem sektorju, ki orodje že uporabljajo, predstavljajo dodatni kamen v mozaiku pri razvoju kakovosti mladinskega dela na lokalni ravni.

Mreža MaMa, kot koordinacijska organizacija med mrežo KEKS ter slovenskimi partnerji in uporabniki, skrbi za tehnično in vsebinsko podporo mladinskim delavcem in občinam, z namenom poenotenega vnašanja in zagotavljanja kredibilnosti podatkov, s tem pa tudi večanja kakovosti mladinskega dela v Sloveniji. V namen zagotavljanja podpore pri spoznavanju in uporabi orodja, na Mreži MaMa tudi v letu 2020 nadaljujemo z aktivnostmi za uporabnike Logbooka.

Konec januarja smo, v prostorih Mestne občine Ljubljana, izvedli uvodno srečanje za nove občine in mladinske centre, kjer smo jih seznanili s potekom pilotnega projekta in jim predstavili Logbook. Ustanovili smo tudi regionalni odbor občin v Sloveniji, ki bo skrbel za pregled nad pilotnim projektom in skupaj z uporabniki v mladinskih centrih načrtoval razvojne komponente Logbooka v prihodnje. Sestavljajo ga predstavniki vseh vključenih občin, predstavniki Mreže MaMa, URSM in NA Movit.

V februarju pa je v ljubljanskem ABC HUB  potekalo usposabljanje za uporabo orodja Logbook, v sklopu katerega nas je obiskal tudi Jonas Agdur iz mreže KEKS. Jonas je v prvem delu skozi predavanje predstavil kazalnike kakovosti mladinskega dela, med drugim je pojasnil samo idejo, ki stoji za orodjem Logbook in mreže KEKS, ki skrbi za razvijanje kakovosti mladinskega dela skozi beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela. Drugi del je potekal pod mentorstvom Mreže MaMa. Namenjen je bil  praktičnemu usposabljanju za predstavnike občin in mladinske delavce s ciljem opolnomočenja slednjih pri uporabi orodja. Skozi vaje so lahko spoznali funkcije Logbooka in njegova evalvacijska orodja, konkretno pa so se skozi praktične vaje preizkusili tudi pri vnašanju in beleženju aktivnosti v Logbook.  Sledilo je usposabljanje za občine, v okviru katerega je Jonas občinam dal vpogled v to, kako lahko podatke, ki jih pridobijo z Logbookom, uporabijo pri svojem delu in razvijanju kakovostnega mladinskega dela v lokalnih okoljih.

V marcu in aprilu načrtujemo podporne terenske obiske v vseh občinah, na katerih bomo občine in mladinske centre ter druge organizacije v mladinskem sektorju dodatno podprli pri uporabi orodja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa