Podporna srečanja uporabnikov orodja Logbook

Po uspešno zaključenih dveh pilotnih fazah implementacije orodja Logbook 9 občin in 27 mladinskih centrov tudi v letu 2021 nadaljuje z uporabo orodja, ki jim je v pomoč pri beleženju in spremljanju učinkov mladinskega dela.

Za kakovost implementacije in uporabe orodja skrbi Mreža MaMa, ki je koordinatorica projekta in mladinskim centrom ter občinam nudi vsebinsko in tehnično podporo. Pomemben del podpore so poleg individualnih svetovanj tudi podporna srečanja uporabnikov, ki jih Mreža MaMa organizira enkrat letno v vsaki od vključenih občin.

V letošnjem letu so podporna srečanja potekala v aprilu in maju, virtualno smo obiskali občine Maribor, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi in Brda, v živo pa smo odpotovali na srečanje v občino Brežice. Srečanja so bila namenjena predvsem dodatni podpori novim uporabnikom pri uporabi vzpostavljanju strukture v orodju. Pomemben del srečanja je bila diskusija o dilemah in vprašanjih, ki se pojavljajo ob beleženju aktivnosti mladinskega dela. Skupaj smo predebatirali tudi o individualnih potrebah naše občine ali mladinskega centra na področju Logbooka in kakovosti mladinskega dela, ki jih lahko Mreža MaMa naslovi izven rednih koordinacijskih in podpornih aktivnosti. Dotaknili smo se tudi beleženja aktivnosti digitalnega mladinskega dela, kar je v zadnjem letu zaradi epidemije postal velik izziv.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa