Predlog resolucije posveta mladinskega sektorja 2014

Urad RS za mladino in Mladinski svet Slovenije organizirata Posvet mladinskega sektorja 2014, ki bo v torek, 4. novembra 2014, s pričetkom ob 9.30, potekal na Brdu pri Kranju. Ob registraciji, ki se prične ob 9.00 boste imeli priložnost, da se prijavite v izbrano delovno skupino. Vsaka delovna skupina ima določeno maksimalno zgornjo mejo udeležencev: 35 udeležencev (skupaj s tistimi v posebni vlogi 40). Večina se vas je že razvrstila v skupine ob prijavi, vendar je potrebna manjša prerazporeditev zaradi različne obremenjenosti po posameznih skupinah.

Seznanite se z nekaterimi tehničnimi podrobnostmi posveta:

1. Resolucija Posveta mladinskega sektorja 2014

Kot napovedano v vabilu na Posvet mladinskega sektorja 2014, vam pošiljamo osnutek resolucije, ki jo je pripravila posebna delovna skupina.

Namen Posveta mladinskega sektorja 2014 je ustvarjanje konsenza o skupnih imenovalcih za priporočila za krepitev mladinskega sektorja na 5 področjih: (1) Horizontalne mladinske politike, (2) Pomen in prepoznavnost mladinskega dela v družbi, (3) Neformalno izobraževanje in priznavanje učinkov mladinskega dela, (4) Mednarodno mladinsko delo in Erasmus+ in (5) Informiranje mladih.

Ta področja smo predhodno identificirali in na tej podlagi pripravili priporočila za odločevalce na različnih nivojih. Namen priporočil iz resolucije je okrepiti mladinski sektor in posledično krepiti oblikovanje in implementiranje mladinskih politik. Ne gre za zaverovanost vase, ampak nujo, da sektor opravi (samo)refleksijo in na podlagi tega pripravi nabor priporočil za izboljšanje položaja. Naslovniki priporočil so različni, od vlade, posameznih ministrstev, lokalnih skupnosti in tudi samega mladinskega sektorja.

V tem duhu je posebna skupina pripravila predlog resolucije. Odločili smo se, da so za amandmiranje (spreminjanje) odprti deli teksta, v katerih so navedena priporočila. V priponki, ki je priložen temu sporočilu, boste našli obrazec za amandmaje. Upoštevali bomo samo amandmaje, ki bodo oddani na tem obrazcu.

Predloge amandmajev pošljite do 30. oktobra 2014, na naslov maja.hostnik@mreza-mama.si

Vse amandmaje bo pregledala skupina, ki je pripravila predlog resolucije in jih pripravila za obravnavo na Posvetu. Skupina bo sledila zgoraj predstavljenemu duhu dokumenta, se pravi iskanju skupnih imenovalcev. To v praksi pomeni, da bomo priporočila oz. spremembe teh, ki bodo s strani kogarkoli identificirane kot »nekaj s čimer se absolutno ne moremo strinjati« umaknili, v resolucijo pa bomo dodajali nova priporočila, katera bodo uživala širši konsenz skupine na delavnici, ki bo potekala na Posvetu.

Priponki:

osnutek Resolucije 

– obrazec za amandmaje (priponka spodaj)

 

2. Tehnična navodila

Registracija za Posvet mladinskega sektorja 2014 bo potekala med 9.00 in 9.30 uro. Prosimo vas, da ne lovite zadnjih minut za registracijo, ker moramo pričeti točno. Samo tako bomo imeli dovolj časa, da izpeljemo vse načrtovano, še posebej pogovor z ministrico Stanko Setnika Cankar, ki ima, zaradi drugih obveznosti, omejen čas za sodelovanje na Posvetu.+

Brezplačno parkiranje je zagotovljeno na parkiriščih pri vhodu v Kongresni center Brdo pri Kranju.

Priponka:

kako priti do Brda pri Kranju

urnik Posveta mladinskega sektorja 2014

Za kakršnakoli tehnična vprašanja ali pojasnila so vam vseskozi na voljo na Mladinski svet Slovenije 041 897 616 ali na pr@mss.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa