Rezultati letne evalvacije Logbook 2021

Rezultati letne evalvacije 2021 v Logbook-u so tu!

Oktobra 2021 je v okviru orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjena oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela.

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.). Mladinski delavci in predstavniki občin v okviru letne evalvacije izpolnijo tudi Obrazec s ključnimi podatki, ki predstavlja pregled mladinskega dela v določenem letu skozi statistične podatke, ki jih pridobijo na podlagi Logbooka.

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 27 mladinskih centrov iz 8 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Maribor, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda), vsega skupaj pa smo zbrali kar 929 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih.

Z veseljem sporočamo, da smo pred nedavnim s strani mreže KEKS prejeli rezultate letne evalvacije, v katero je bilo vključenih 1043 vprašalnikov, kar je več kot lansko leto (920), ki so jih izpolnili mladi na ravni vseh vključenih občin. Nekateri mladinski centri so v letni evalvaciji letos sodelovali prvič, velika večina pa drugič ali tretjič. Ti mladinski centri imajo zato na voljo pregled in razvoj njihovih mladinskih programov v primerjavi s prejšnjimi leti. Različni kazalniki kažejo, da se mladinski programi v različnih lokalnih skupnostih razvijajo, postajajo kakovostnejši in bolj učinkovito odgovarjajo na potrebe mladih. Kratek vpogled v glavne kazalnike v okviru letošnje letne evalvacije je na voljo v spodnjih grafih.

 

 

Na Mreži MaMa nam je v veliko veselje, da v okviru letnih evalvacij mladinski centri dosegajo vedno večje število mladih, zaradi česar so rezultati bolj reprezentativni in pokrivajo velik delež mladinskega dela, ki je opravljeno v mladinskih centrih v Sloveniji. Rezultate skupaj z mladinskimi centri v času priprave tega poročila interpretiramo na lokalnih srečanjih, kar omogoča postavitev ciljev, ki jih želimo doseči do prihodnjega leta. 

KLJUČNI POUDARKI 2021

  • enaka zastopanost spolov je zagotovljena
  • kazalnik dviga zaupanja, varnosti in enakopravne obravnave se je v primerjavi z letom 2020 dvignil, kar pomeni, da se mladi počutijo varno v mladinskih centrih, glede na želeni rezultat je 90% je višji za 3%
  • Kazalnik vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti je kar za 20% višji glede na želeni rezultat in sicer 70% in enak v primerjavi s prejšnjim letom 70%
  • edino, kar nekako odstopa je stopnja participacije (delež mladih ustvarjalcev in delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi)
    • delež mladih ustvarjalcev je glede na želeni rezultat 30%, le 4%
    • delež aktivnosti, ki so jih ustvarili mladi je glede na želeni rezultat 60%, le 18% 
  • kazalnika Sodelovanja (skupinske aktivnosti) in kazalnik Učenje (skupinske aktivnosti), pa dosegata želeni rezultat (85%) in sta se dvignila za nekaj odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom na (87%)
  • na podlagi evalvacij tudi ugotovimo, da se je delež dobrega počutja med mladimi v primerjavi s prejšnjim letom dvignil, kar pomeni, da mladi, ki so vključeni v aktivnosti mladinskega dela in mladinskih centrov bolj osebnostno in duševno stabilni ter se lahko razvijajo

Projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Ljubljana, Novo mesto, Maribor in Celje ter občine Brežice, Škofja Loka in Krško, ki so za koordinatorja pilotnega projekta izbrale Zavod Mladinska mreža MaMa.

Vsebine pilotnega projekta ne odražajo nujno stališča ali mnenja Evropske komisije, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa