Sodelovanje v projektu Trainee

Mladinska mreža MaMa kot partnerska organizacija sodeluje v projektu strateškega partnerstva, sofinanciranem v okviru programa Erasmus+, z naslovom TRAINEE: Usposabljanje in ozaveščanje preko mrež za zaposlovanje in podjetništvo mladih. V projektu poleg Mreže MaMa sodelujejo organizacije iz Španije, Cipra, Italije, Litve in Portugalske.

Družbeno koristno učenje

V okviru projekta v Slovenijo vpeljujemo nov koncept imenovan družbeno koristno učenje (ang. service-learning). Gre za mednarodno uveljavljen izobraževalni pristop, utemeljen na prepričanju, da lokalna ali širša skupnost lahko predstavlja inovativno priložnost za krepitev kompetenc mladih, ki prispevajo k osebni rasti, razvijanju izkušenj in lažjemu vstopu na trg dela. Družbeno koristno učenje povezuje formalno in neformalno izobraževanje in sicer s tem, da vzpostavlja sodelovanje med organizacijami, ki skozi programe izobraževanja in usposabljanja promovirajo zaposlovanje mladih ter nevladnimi organizacijami (NVO). Zaradi poudarka »družbeno koristno« je koncept tesno povezan tudi z globalnimi vprašanji in temami kot so Agenda 2030, Cilji trajnostnega razvoja in Model ekonomije za skupno dobro.

Sodelovanje v projektu

Uvajanja koncepta družbeno koristnega učenja smo se projektni partnerji v prvi fazi projekta lotili preko zasnove in oblikovanja digitalnih orodij, ki ponujajo priložnost za usposabljanje vseh, ki ste v stiku z mladimi, za to, da ustvarjate in spodbujate priložnosti za družbeno koristno učenje.

E-platforma za usposabljanje tutorjev in mentorjev je namenjena spoznavanju koncepta družbeno koristnega učenja za mentorje v nevladnih organizacijah in  tutorje v organizacijah za usposabljanje (institucije formalnega izobraževanja, zavodi za zaposlovanje, karierna središča, ljudske univerze ipd.). Platforma je sestavljena iz različnih tematskih modulov, ki združujejo teoretično in praktično znanje za implementacijo aktivnosti družbeno koristnega učenja, kvizov in predlog za uporabo v praksi. Skozi platformo boste izvedeli vse, kar potrebujete za izvedbo družbeno koristnega učenja.

Platforma je že na voljo v vseh partnerskih jezikih in si jo lahko ogledate na tej povezavi: https://traineee-platform.csicy.com/

Orodje s ponudbami prostih mest je namenjeno vzpostavljanju kontakta in povezovanju vseh ključnih akterjev družbeno koristnega učenja. Organizacijam za usposabljanje in mladim omogoča iskanje ponudb za družbeno koristno učenje; nevladne organizacije pa lahko tam objavijo svoje ponudbe. Orodje bo kmalu na voljo za uporabo.

Ker želimo, da so orodja čim bolj prilagojena uporabnikom, smo se partnerji v okviru projekta odločili  za testiranje obeh zgoraj omenjenih orodij. Na Mreži MaMa trenutno zbiramo interes mladinskih centrov, ki bi se želeli vključiti v projekt in nam pomagati pri oblikovanju končnih produktov projekta.

Kakšna je vaša vloga, če se odločite za sodelovanje?

  • Opraviti usposabljanje za NVO mentorje skozi e-platformo in nam preko evalvacijskih vprašalnikov sporočiti povratno informacijo o vaši uporabniški izkušnji.
  • Po opravljenem usposabljanju izvesti aktivnost družbeno koristnega učenja skupaj z mladimi (med 18. in 30. letom). Aktivnosti družbeno koristnega učenja lahko vključite v že obstoječe programe prostovoljstva ali v programe mobilnosti kot so na primer projekti mladinskih izmenjav v programu Erasmus+.
  • Registracija vaše organizacije na orodje s ponudbami prostih mest (in potencialna objava prostih mest za mlade). K registraciji spodbuditi tudi mlade, ki lahko s pomočjo orodja v svojem lokalnem okolju poiščejo priložnosti za družbeno koristno učenje.

Se še vedno sprašujete zakaj vključitev v projekt?

  • … ker je to priložnost za spoznavanje družbeno koristnega učenja, ki v Sloveniji predstavlja nov koncept pridobivanja znanja in kompetenc mladih z družbenim učinkom.
  • … ker družbeno koristno učenje združuje učenje mladih in družbeno korist za celotno skupnost, v kateri delujejo nevladne organizacije.
  • … ker povezuje formalno in neformalno izobraževanje.
  • … ker predstavlja pomemben korak k preobrazbi izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja s poudarkom na preizkušanju naučenega v praksi!

Veseli bomo, če nam vaš interes za vključitev v projekt sporočite najkasneje do 28. februarja 2021 na info@mreza-mama.si. Za več informacij nas lahko pokličete na 030 618 628.

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa